Bijdrage Van Raan aan debat over de herstel­ope­ratie kinder­op­vang­toeslag


19 mei 2022
Voorzitter, dank u wel.

Ik mag mijn bijdrage ook namens Sylvana Simons van BIJ1 doen.

Met de tiende voortgangsrapportage lijkt het er een stuk rooskleuriger uit te zien met het herstel. Er zit schot in de zaak, er worden meters gemaakt, de tijd van na de herijking is aangebroken. Dus je zou verwachten dat de overheid de achterstand aan het inlopen is.

Maar we zijn ook nauw betrokken bij de praktijk en weten hoe weerbarstig die is. En vragen ons af: staan de cijfers nou al in het groen?

Dat is wat telt.

We vangen genoeg signalen op dat dat nog niet het geval is. Dat de cijfers zelfs nog dieper in het rood komen te staan. En daar zijn we bezorgd om.

Klopt het dat er op zich versnelling zit in de hersteloperatie, maar dat er per saldo vertraging aan het optreden is, omdat het aantal casussen steeds groter wordt? Kan de staatssecretaris uitleggen waar de versnelling precies zit.

Dat het nog steeds niet goed genoeg gaat bleek ook indringend tijdens de bijeenkomst van deze middag met de Lotgenotengroep. Anderen hebben daar al genoeg over gezegd en er heerst een positieve sfeer om zaken aan te pakken.

We weten inmiddels dat in één gemeente de hersteloperatie in elk geval beter loopt, namelijk in Almere.

Zijn de problemen daar minder? Nee. Integendeel.

Maar het grote grote verschil is dat daar wordt gewerkt op basis van de basisingrediënten: erkenning daderschap van overheid, regie voor ouders en ex-partners, gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid.

Voorzitter, Almere laat zien dat een hersteloperatie wel degelijk vlot kan worden getrokken kan hebben wanneer bestuurders en ambtenaren leiding durven te volgen van herstelexperts.

De breed aangenomen motie geeft dat proces een steun in de rug. De minister van Justitie gaf al het goede voorbeeld door zich achter de motie te scharen

Ik vraag hier de minister naar haar inzet om de motie vorm te geven.

Is zij al bereid het daderschap van de overheid te erkennen?

Dan kom ik op het emotioneel herstel. Ik las dat er extra budget nodig is, prima lijkt me goede zaak.

Whatever it takes. Immers.

Vervolgens staat er: dit is onderdeel van de voorjaarsbesluitvorming, waardoor het ‘onder voorbehoud van besluitvorming binnen het kabinet’ wordt voorgelegd aan de Kamer.[1]

Dat kan niet waar zijn? Dat emotioneel herstel in het grootste schandaal moet concurreren met andere plannen.

Dat zou echt onverteerbaar zijn, want het proces van heling moet doorgaan, whatever it takes, dat is wat we hebben afgesproken.

Dus ik wil graag weten: is het bedoelt de staatssecretaris hier precies mee?

Voorzitter nog 1 punt. De lobby van de deurwaarders, de brief waarin deurwaarders op hun belangen wijzen.

Wij vangen signalen op o.a. via de Sociale bank Nederland dat de deurwaarders zich niet goed genoeg gedragen.

De brief gaat in mijn ogen volledig voorbij aan eigen regie en gelijkwaardig herstel van de ouders,

In mijn woorden, de ellende van derden gebruiken als verdienmodel, met de zweem van onnauwkeurigheid waardoor er onjuiste terugvorderingen door deurwaarders bij de SBN kunnen ontstaan.

De uitvoeringstoets nav motie pauw/heijboer op het voorgestelde proces wordt door SBN als onuitvoerbaar aangegeven.

Voor heling en herstel is regie en nauwe samenwerking met ouders van belang.

In het huidige proces private schuldenaanpak heeft de ouder de regie of en welke schulden er ingediend worden bij Sociale Banken.

Is de staatssecretaris bereid dit signaal serieus te onderzoeken en haar bevindingen te melden aan de Kamer en niet te wachten op de 11e voortgangsnotitie.

Voorzitter, tot slot, er begint sterk te blijken dat zaken worden vlotgetrokken als de overheid de basisingredienten: erkenning daderschap overheid, regie ouders en ex-partners, gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid, omarmt.

De vraag is; is deze staatssecretaris daar ook toe bereid. Dan wacht haar een heel leger van samenwerkende ouders om dit op te lossen.