Bijdrage Van Raan aan debat cultuur en corona II


29 juni 2020
Voorzitter, in de woorden van Sanne Wallis de Vries:

Laat me niet geloven dat je denkt dat kunst behang is, maar dat je weet dat het van vitaal belang is. Voorzitter, de versoepelingen zullen de cultuursector niet redden.

Ze komen in de zomer, wanneer grote delen van de sector al weinig verdienen. Ook schiet de 300 miljoen tekort. Van de sector horen we dat deze niet extra zijn maar in plaats van. Kan de minister nog eens uitleggen waarom de sector er naast zit?

Daarbij komt dat diegenen die niet in de basis infrastructuur zitten, terwijl zij wel positief worden beoordeeld door de Raad voor Cultuur, min of meer ten dode zijn opgeschreven. Laat de minister dat gebeuren, zo vraag ik haar, graag een reactie.

Voorzitter, dat is dus niet alles op alles zetten, zoals alles op alles wordt gezet bij KLM. Dat is niet alleen een gemiste kans, dat is een schadelijke en schandelijke keuze. 3,4 Miljard naar KLM met haar failliete businessmodel zal neer blijken te komen op een foute investering.

Investeren in de cultuursector -we merkten het al eerder op- is van levensbelang belang voor de samenleving en de economie1. De culturele sector heeft de inventiviteit en sleurt ons –misschien tegen wil en dank- een nieuwe samenleving in.

Voorzitter, we willen daarom dat de minister aanvullende maatregelen neemt2,3 zoals een noodplan voor kleine theaters en dat de generieke maatregelen door lopen tot minstens het einde van het jaar. Daarnaast zien we mogelijkheden in het overleg dat de minister heeft met de staatssecretaris van Financiën. Ze is er in haar brief vaag over. Kan de minister toezeggen om de volgende onderwerpen te bespreken en terugkoppeling te geven aan de Kamer: Een (tijdelijke) verlaging of een nulstelling van het btw-tarief op podiumkunsten, openbare musea of verzamelingen. Het voorkomen dat Nederlandse popartiesten bij optredens in het buitenland dubbele belasting betalen. En het (tijdelijk) fiscaal aantrekkelijk maken van diensten die creatievelingen aanbieden ook op EU niveau. Graag een reactie.

Tot slot, vernemen we van kunstenaars, dat voor de langere termijn een nieuwe positie voor de kunstsector nodig is. Daarom is onlangs de Sociaal Creatieve Raad opgericht.

De Sociaal Creatieve Raad biedt een unieke kans om creatieve professionals een rol te geven in het meedenken over grote maatschappelijke vraagstukken, vergelijkbaar met wat de SER doet, maar dan door experts in creativiteit en innovatie. Is de minister bereid om tweejaarlijks in gesprek te gaan met de Sociaal Creatieve Raad over haar rol bij het oplossen van problemen? En kan de minister toezeggen er bij de andere ministeries op aan te dringen dat de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang standaard een adviserende rol krijgt?

Voorzitter, dit kabinet zet wel alles op alles voor een uitzichtloze KLM, maar laat, een vitale culturele sector versterven. Deze minister moet harder vechten voor het vitaal belang dat de sector vertegenwoordigt.

Graag een reactie.

Dank u wel voorzitter.