Bijdrage Van Esch aan debat leef­om­geving


12 oktober 2022

Dank, voorzitter.

Ik wil een heleboel onderwerpen behandelen, dus ik ga snel van start.

Ten eerste, luchtkwaliteit. De staatssecretaris weigert om nu maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de WHO-normen voor luchtkwaliteit worden behaald in 2030.

Pas eind 2023 wordt bepaalt “in welk tempo, en met welke tussenstappen” naar de WHO-normen kan worden toegewerkt.

Dit is echt dik onvoldoende. Luchtverontreiniging leidt elk jaar tot 12.000 vroegtijdige sterfgevallen.

Niets weerhoudt deze staatssecretaris ervan om nu al maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit ten goede komen.

Waarom wacht de staatssecretaris af, waarom schuift ze het nemen van maatregelen voor zich uit?

Is de staatssecretaris op z’n minst van plan om de WHO-normen wettelijk te gaan verankeren? Hoe en per wanneer gaat zij dit doen?

Eén van de belangrijkste veroorzakers van de slechte luchtkwaliteit is de veehouderij, en de emissiearme stallen die dat zouden moeten voorkomen blijken niet te werken. Dat is vandaag opnieuw bevestigd door de Raad van State.

Gaat de staatssecretaris nu eindelijk een stop zetten op uitbreidingen van veestallen met zulke “tover”-vloeren?

Ik wil hier een inhoudelijk antwoord op, en niet dat er nog een brief komt over een rapport van Wageningen, want op die brief wachten we nu al bijna een jaar. Ondertussen lopen de problemen op.

Een andere grote oorzaak van luchtvervuiling is particuliere houtstook.

Al in maart is er een onderzoek gepresenteerd naar aanvullende maatregelen om houtrookemissies te verminderen.

In het najaar van 2022 – nu dus – zou de Kamer worden geïnformeerd over vervolgstappen.

Maar in antwoorden die we vrijdag hebben ontvangen geeft de staatssecretaris aan dat het haar pas eind dit jaar lukt om de Kamer te informeren.

Dat is echt veel te laat! Zeker gezien de stijgende populariteit van houtkachels door de oplopende energieprijzen. Inmiddels is het oktober, begint het stookseizoen en dreigt een slechtere luchtkwaliteit.

Wat gaat de staatssecretaris nú doen, ter aanvulling op het al staande beleid, om te kunnen garanderen dat de luchtkwaliteit dit najaar niet verslechterd?[9]

Voorzitter, dan wil ik het toch ook nog even hebben over Tata Steel.

In een brief van september vorig jaar gaf Van Weyenberg aan de effecten van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te willen brengen.

Zijn volgende stap zou zijn om een partij te vinden die dit op een goede manier kan doen.

Hoe staat het met de zoektocht naar een partij die de verschillende toekomstscenario’s in beeld kan brengen, zoals Van Weyenberg heeft beloofd?

Wij gaan ervanuit dat ook de scenario’s ‘afschaling’ en ‘volledige omschakeling naar staalrecycling’ worden meegenomen. Graag een reactie.

Voorzitter, de herijking van het diepe plassen-beleid lijkt op het eerste oog een goede stap te zijn.

De ambitie is dat verondieping aangetoond méérwaarde heeft voor de natuur in plaats van de standaard eis dat het geen afbreuk doet aan natuur.

Echter wordt daarna gemeld dat wanneer het hoofddoel van het verondiepen niet natuurontwikkeling is, maar het bergen van baggerspecie, dat een diepe plas dan als baggerdepot moet wordt ingericht.

Betekent dit nu dat ecologische winst wel of niet leidend is?

Of kunnen we verwachten dat het aantal baggerdepots de aankomende jaren zal exploderen?

Dank, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg aan begroting Algemene Zaken en Koning 2023

Lees verder

Inbreng aan de wijziging van de Klimaatwet (implementie Europese Klimaatwet)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer