Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat


16 november 2021

Voorzitter.

De huidige situatie is ernstig. Het aantal besmettingen is te hoog, de zorg staat onder enorme druk.

Voor de Partij voor de Dieren is de bestrijding van het virus belangrijk. Maar ook andere belangen wegen voor mijn fractie zwaar.

Zo is het recht om te beslissen over je eigen lichaam een grondrecht. Die vrijheid is een van de fundamenten van onze democratie.

Zowel 3G als 2G zijn vormen van zware vaccinatiedrang die dat recht aantasten.

Ook vindt mijn fractie dat je niet naar zo’n zwaar middel kunt grijpen, omdat je jojo-beleid faalt.

Omdat je het einde van de epidemie aankondigde en daarmee de naleving van de basismaatregelen de definitieve slag toebracht.

Omdat je bent gaan vingerwijzen naar ongevaccineerden en het wantrouwen tegen de overheid en tegen vaccinatie daarmee juist hebt verergerd.

Omdat je de zorg hebt uitgekleed en je testbeleid niet op orde is.

Had de maatregelen iets langer volgehouden – wat het OMT 13 september ook al adviseerde - en je had de epidemie waarschijnlijk niet weer hoeven afschuiven op de kroegbaas en de winkelondernemer.

Had in de tussentijd werk gemaakt van het bereiken van mensen die best een vaccin willen, maar nog vragen of angst hebben.

Uit onderzoek in noord Nederland blijkt dat er een groep ongevaccineerden is die zich wel wil laten vaccineren maar nog op een officiële uitnodiging wacht, of denkt dat het vaccin geld kost.

Gaan deze mensen nog een uitnodiging krijgen? Worden zij geïnformeerd dat het vaccin gratis is?

Had geïnvesteerd in de zorg, dan hadden zorgmedewerkers niet opnieuw de grootste klappen op hoeven vangen.

En had ècht ingezet op laagdrempelig, toegankelijk en grootschalig testen, dan hadden we het zicht op het virus niet – opnieuw - verloren.

Mijn fractie mist reflectie van het kabinet op deze punten voorzitter. Graag een reactie.

Wetenschappers wijzen erop dat 2G geen lange termijn strategie is – het zal het vertrouwen in de overheid beschadigen en conflicten tussen burgers onderling verergeren.

De Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan en zal tegen 2G stemmen.

Voorzitter, crisisbestrijding gaat niet alleen over de korte termijn. Het gaat ook over het leren van je fouten, en anticiperen op de lange termijn.

Toch doet het kabinet nog altijd alsof de crisis binnenkort voorbij kan zijn.

De WRR en de KNAW[1] hebben het kabinet gevraagd hiermee te stoppen, en rekening te gaan houden met meerdere scenario’s, ook de vervelende.

Wanneer gaat het kabinet dit advies opvolgen en dat ook communiceren?

Voorzitter, daarnaast hebben adviseurs van KPMG en de expertgroep zoönosen erop gewezen dat het verbeteren van de basisgezondheid onderdeel moet zijn van een langetermijn coronastrategie. Preventie.

De coalitie blokkeerde deze week het geplande preventiedebat van aankomende donderdag, hèt moment om over het verbeteren van de basisgezondheid te spreken en essentieel om de impact van infectieziekten te verkleinen.

Een gemiste kans, voorzitter. Gaat de minister de aanbevelingen van de experts nú aangrijpen om het preventiebeleid aan te scherpen?

Voorzitter, dan wil ik nog even kort stilstaan bij het vogelgriepvirus waar dezelfde expertgroep zoönosen ons vorige week nog voor waarschuwde.

Zo veel mogelijk voorkomen dat we ooit weer in een pandemie komen moet onderdeel van zo’n langetermijnstrategie zijn.

Het vogelgriepvirus blijft om zich heen grijpen. Het risiconiveau is inmiddels nog verder opgeschaald.

Wat begrijpt het kabinet niet van de indringende waarschuwing van wetenschappers dat er zomaar een nieuwe pandemie kan ontstaan als we onze omgang met dieren en de natuur niet herzien?

Één pandemie is al meer dan erg genoeg.

Graag een reactie.

Voorzitter, tot slot mijn laatste punt. Een vuurwerkverbod zal de druk op de zorg en op handhavers tijdens de jaarwisseling aanzienlijk verlichten.

Het nut ervan is vorig jaar al bewezen: het aantal vuurwerkslachtoffers is met 70 procent gedaald, de politie kreeg een kwart minder geweldsmeldingen en ook de brandweer hoefde minder uit te rukken.

Daarom stellen GroenLinks en de Partij voor de Dieren vandaag voor om ook deze jaarwisseling een tijdelijk vuurwerkverbod in te stellen.

Graag een reactie van het kabinet, voorzitter.

[1] WRR en de KNAW in gezamenlijke scenariostudie ‘Navigeren en anticiperen in onzekere tijden’: Het is cruciaal dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de COVID-19-pandemie, inclusief het worstcasescenario. Dit kan voorkomen dat overheid en samenleving worden overvallen en ad hoc belangrijke besluiten moeten nemen. Nederland moet zich voorbereiden op de mogelijkheid dat we nog jaren zullen leven met het coronavirus, met grote gevolgen voor de zorg, maar ook voor andere beleidsterreinen. https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/wrr-en-knaw-overheid-moet-anticiperen-op-verschillende-coronascenarios

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte

Lees verder

Bijdrage Vestering aan debat over klimaat en energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer