Bijdrage Thieme Debat over het eind­verslag van de infor­mateur 17-5-2017


17 mei 2017

Voorzitter,

Bijna negen weken waren nodig om vast te stellen dat VVD, CDA, D66, en GroenLinks fundamenteel verschillend denken over kwesties als klimaatbeleid, vluchtelingenbeleid en armoedebestrijding. Wie de verkiezingsprogramma’s van deze 4 partijen naast elkaar gelegd had, had dat binnen een uur kunnen vaststellen en wie de stemwijzer gedaan had, zelfs binnen 10 minuten.

Natuurlijk heeft het na de formatie van 2012 even geleken alsof elke politieke tegenstelling te overbruggen zou zijn in het kader van willen= kunnen. Maar de massale afwijzing door de kiezer van die dwaling, nodigt niet uit tot herhaling. Nederland mag dan een coalitieland zijn, maar er is niets dat partijen verplicht coalities aan te gaan die eigenlijk niet kunnen.

Het programma van het CDA staat net zo ver af van dat van D66 en GroenLinks, als de programma’s van de VVD en de PvdA in 2012. Zoiets moet je als politieke partij niet willen, tenzij je levensmoe bent. Er zijn genoeg partijen en partijleiders die hebben aangegeven voor Groen te kiezen, van Groenrechts tot GroenLinks.

Als het de heer Rutte ernst is dat hij Groenrechts als de meest wenselijke koers ziet -net als zijn bondgenoten bij VNO-NCW overigens- dan zet hij het allesbehalve groene CDA van Buma aan de kant en verkent hij een groen kabinet met partijen als D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. En evt de PvdA. Als die partijen werkelijk bereid zijn te kiezen voor het overstijgend belang van een ambitieus klimaatbeleid en de standpunten die hen verdeeld tot vrije kwestie verklaren, kan er nog voor het zomerreces een groen kabinet geïnstalleerd worden.

Zeker wanneer voor zo’n kabinet bewindslieden aangezocht worden met een minder partijpolitiek profiel en een groot publiek vertrouwen. En die zijn er.

Voorzitter, als er smeltende ijsbergen in zicht zijn, is de discussie over bakboord of stuurboord niet relevant. Net zo min als het herrangschikken van de stoelen aan het dek van een schip in het zicht van zo’n ijsberg. Het gaat om de koers die komende generaties kan behoeden voor de klimaatverandering.

Voorzitter, het gevoel van urgentie is er, het maatschappelijk draagvlak is er en de politieke meerderheid is er. Ook onder de politiek georganiseerde jongeren. Denk aan het Terlouwmanifest.

Alle lichten staan op groen!

En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO L&V-raad 11 mei 2017

Lees verder

Bijdrage Arissen debat over omwonenden chemiebedrijf Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer