Bijdrage PvdD aan inven­ta­ri­satie van vragen over Afri­kaanse varkenspest


5 oktober 2018
Hierbij de inbreng van de Partij voor de Dieren aan de inventarisatie van vragen over Afrikaanse varkenspest.

In welke landen zijn er in de afgelopen tien jaar besmettelijke dierziekten uitgebroken in de veehouderij? Welke dierziekten waren dit?

Welke dieren en dierlijke producten importeert Nederland uit Polen, Tsjechië, Roemenië, Rusland, Oekraïne en de Baltische staten? Hebben uitbraken van dierziekten in de afgelopen tien jaar geleid tot een (tijdelijk) verbod op de import van dieren en dierlijke producten uit deze landen? Kan de minister dit toelichten? Is de minister bereid nu over te gaan tot een importverbod uit landen waar de AVP is aangetroffen in de veehouderij? Zo nee, waarom niet?

Welke dieren en dierlijke producten exporteert Nederland naar Polen, Tsjechië, Roemenië, Rusland, Oekraïne en de Baltische staten? Hebben uitbraken van dierziekten in de afgelopen tien jaar geleid tot een (tijdelijk) verbod op de export van dieren en dierlijke producten naar deze landen? Kan de minister dit toelichten? Is de minister bereid nu over te gaan tot een exportverbod naar landen waar de AVP is aangetroffen in de veehouderij? Zo nee, waarom niet?

Is er bekend of er op dit moment een overheid of organisatie bezig is met het ontwikkelen van een vaccin en wat is de voortgang?

Wat is de verantwoordelijkheid van de boer om te voorkomen dat de AVP uitbreekt op zijn eigen terrein?

Over welke bedragen wordt er gesproken als het gaat om de oproep vanuit oa Roemenië om Europees belastinggeld uit te trekken om de varkenssector(en) te compenseren? Waarom is de minister voorstander van compensatie door de Europese belastingbetaler en hoe verhoudt de positie van de minister zich tot de eigen verantwoordelijkheid van de sector? Uit welke specifieke regelingen en/of potjes zou de compensatie dan moeten worden betaald?

Heeft de minister de Nederlandse varkenssector opgeroepen om met een plan komen hoe de sector de financiering wenst vorm te geven bij een eventuele uitbraak en daaruit volgende schade zodat zij deze rekening zelf kan betalen? Zo nee, waarom niet? Is de minister bereid dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen?

Erkent de minister dat bloed een van de meest besmettelijke verspreiders van de ziekte is? Erkent de minister dat jacht betekent dat dieren worden opengeschoten, dat hun bloed uit hun lichaam stroomt en daarmee het virus dat zij mogelijk onder de leden hebben? Erkent de minister dat jacht betekent dat jagers fysiek in contact komen met dieren die mogelijk besmet zijn, door dieren die ze hebben neergeschoten in hun auto te laden? Erkent de minister dat jagers zo ook in contact komen met het bloed van mogelijk besmette dieren? Erkent de minister dat jagers dit gemakkelijk via vlekken of spetters mee dragen naar andere plaatsen?

Is de minister bereid een specifiek importverbod op levende wilde zijnen en wilde zwijnenvlees af te vaardigen om het risico op import van de ziekte te beperken?

Wat kan Nederland doen om te voorkomen dat besmet vlees via andere landen dan de besmette landen Nederland binnen komt en zo toch in onze voedselketen terecht komt?

Op 24 september heeft het lid van Kooten-Arissen namens de Partij voor de Dieren al Kamervragen ingediend over de wilde zwijnen en verspreiding van AVP. Wil de minister deze vragen, gezien de urgentie, ook meenemen in haar beantwoording van de vragen uit dit schriftelijk overleg?

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan Algemene Financiële Beschouwingen 2018

Lees verder

Bijdrage Van Kooten aan AO IVD-aangelegenheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer