Bijdrage Partij voor de Dieren spoed­debat Walvis­jacht


11 maart 2008

Voorzitter,

Een van de meest bedreigde diersoorten op aarde wordt om economische redenen bejaagd en gedood door Japanse walvisvaarders.

Japan jaagt onder het mom van wetenschappelijk onderzoek op duizenden walvissen, terwijl het alleen de economische belangen zijn die tellen. Japan jaagt in de walvisreservaten rond Antartica waar walvissen beschermd dienen te worden. Japan schiet naar de mensen die opkomen voor de rechten van walvissen zoals is vastgelegd in de afspraken van de Internationale Walvis Commissie (IWC). Japan probeert (arme) landen om te kopen om binnen het IWC de Japanse aanpak te steunen. Japan verspreidt daarbij leugens over de invloed van walvissen op de visstanden.

Kortom voorzitter, Japan blijkt keer op keer de internationale afspraken te traineren en zij komt er mee weg omdat het IWC onvoldoende mogelijkheden heeft landen te controleren en te sanctioneren. Hoe dwingt het IWC de nu al bestaande afspraken af en welke controle en sanctiemethoden heeft zij tot haar beschikking? Het IWC lijkt vooralsnog een tandeloze tijger. Zij kan alleen wat betekenen als de individuele lidstaten hun rug recht houden en daadkrachtig actie ondernemen tegen het spel dat Japan al jarenlang speelt.

De Partij voor de Dieren vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de minister het Ierse voorstel om de commerciële jacht te heropenen wil steunen. Hoe kan de minister enerzijds aangeven dat zij de walvisjacht afwijst en anderzijds accepteren dat Japan zijn zin krijgt en weer ongestoord op walvissen kan jagen? Je beloont een kind dat niet luistert toch ook niet met extra snoepgoed? Japan houdt zich al niet aan de afspraken en wordt daarvoor nu nog niet eens bestraft omdat de economische belangen wéér prevaleren boven de bescherming van bedreigde dieren. Dat zou de zorg van onze minister moeten zijn en niet de drang om Japan aan tafel te houden.

Waarom is Nederland niet bereid om tot economische sancties over te gaan, waarom roept Nederland de Japanse ambassadeur niet op het matje omdat afspraken worden geschonden en Nederlandse ingezetenen worden beschoten en waarom staat Nederland niet vooraan bij het IWC om te pleiten voor IWC patrouilles die de onrechtmatigheden van de walvisvaarders kunnen vastleggen?

De Partij voor de Dieren vindt het standpunt van de minister onaanvaardbaar en ik overweeg hierover een motie in te dienen als de minister niet laat blijken dat zij terugkomt op haar standpunt.

De leden van dierenbeschermingsorganisatie Sea Shepherd zijn op dit moment de enigen die de illegale praktijken van de Japanse walvisvaarders documenteren. Zij doen wat het IWC keer op keer heeft nagelaten: Japan op de vingers kijken voor het schenden van de internationale afspraken. Hun acties worden door Japan - overigens zonder enig bewijs - afgedaan als terroristische activiteiten. Ook tracht Japan in de internationale gemeenschap een hetze tegen de beschermers te creëren. Ondertussen worden de opvarenden van de Steve Irwin, het schip van Sea Shepherd, beschoten door de Japanse kustwacht die zich aan boord van de Japanse walvisvloot bevindt.

De minister heeft inmiddels toegezegd een onderzoek te zullen laten uitvoeren naar de beschuldigingen vanuit Japan, maar is zij ook bereid om de onderste steen boven te krijgen wat betreft de aanvallen van de Japanse kustwacht op de Steve Irwin? En op welke wijze gaat de minister om met de beschuldigingen van Japan?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren AO EZ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Regeling Agressieve Dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer