Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat over aanschaf JSF test­toe­stellen


22 april 2009

Voorzitter,

En weer doemde een crisis op aan de horizon. We hadden al de klimaatcrisis, de kredietcrisis, de valutacrisis, de wereldvoedselcrisis, de zoetwatercrisis, de biodiversiteitscrisis en tal van dierziektencrises en daar kwam dan nu mogelijk een kabinetscrisis bij. Maar niet echt natuurlijk. Want het CDA heeft de pvda aan een touwtje zelfs als die spartelt.

Voor de partij voor de dieren is het onbestaanbaar dat regeringsfracties zulke spelletjes spelen terwijl de wereld in brand staat.

Het kabinet doet denken aan de kapitein van de Titanic, die alleen maar wil spreken over een nieuw helicopterdek, terwijl de boot aan alle kanten water maakt.

Het is pompen of verzuipen, maar de staatssecretaris blijft dreinen over z’n vliegtuigjes. Niet zomaar een vliegtuigje, nee het moet een JSF vliegtuigje zijn. Het toestel dat in 2001 het toestel van de toekomst was, maar nu al hopeloos achterhaald, lawaaierig en vooral duur blijkt te zijn.

Alternatieven zoals doorvliegen met de F16 of een serieuze blik op de Europese concurrent van Saab zijn geen opties voor het kabinet. Het moet en zal de JSF worden, al liggen alle geheimen rond deze stealth inmiddels bij de mogelijke vijand dankzij Chinese hackers.

Laten we elkaar niet voor de gek houden door te doen alsof wij een debat voeren over een vrijblijvende probeeraankoop met een soort niet-goed-geld-terug-garantie. De staatssecretaris geeft namelijk aan dat ie vindt dat we nu al eigenlijk aan de jsf toestellen vastzitten, laat staan als we straks die testtoestellen hebben. Eijssink zei gisteren: testtoestellen betekent deelname. Maar zonder dat collega Hamer weet wat nou de betekenis is van al of niet aanpassing van het contract, of het om 20 of 113 miljoen gaat. Ze is niet bestand tegen de jack-attack.
Voorzitter, ik heb persoonlijk niet veel belangstelling voor de techniek van straaljagers, dus daar wilde ik het vandaag met u maar niet over gaan hebben. Maar misschien is het wel nuttig om van de gelegenheid gebruik te maken om het huishoudboekje in deze crisistijd even door te nemen, om te bezien of er nuttiger of dringender uitgaven te bedenken zijn met 6 miljard dan via de aanschaf van bommenwerpers.

De vraag die wat ons betreft voorligt is: Wat kun je doen met 6000 miljoen.

Ik heb een paar suggesties waarvan ik denk dat ze allemaal nuttiger zouden zijn, dan straaljagers.
• We zouden voor dat bedrag ruim 70x het stimuleringsprogramma voor zonnepanelen kunnen betalen, en dan houden we nog een fors bedrag over ook.
• We zouden het 1000-voudige kunnen betalen aan de grote eiwittransitie die ons klimaat moet gaan redden, en waarvoor nu maar 6 miljoen beschikbaar is, en dat nog met tegenzin ook.
• Voor 6 miljard krijg je 1900 megawatt windturbines op zee en dat is een derde van de kabinetsdoelstelling voor 2020.

Voorzitter, veel kabinetsleden zullen de oproep kennen om zwaarden om te smeden tot ploegscharen. Dat kan in het hier en nu niet anders vertaald worden dan bestedingen aan straaljagers om te smeden tot projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Generaal BD Frank van Kappen heeft diverse malen gewaarschuwd dat ons consumptiepatroon zal leiden tot nieuwe oorlogen als 70% van de wereldbevolking binnen 10 jaar geen toegang meer heeft tot schoon drinkwater.
We lokken vluchtelingenstromen uit door de klimaatschade die we veroorzaken en met de kap van het regenwoud en het opvoeren van bijna de helft van de wereldgraanvoorraad aan de veehouderij.

We kunnen de conflicten die we zelf uitlokken te lijf gaan met peperdure straaljagers waar op dit moment nog geen vijanden voor bestaan, of we kunnen die conflicten voorkomen door te investeren in echte, duurzame ontwikkeling.

De Partij voor de Dieren pleit voor die duurzame ontwikkeling. We zouden de crisis als keerpunt moeten kiezen, niet om terug te keren naar de doodlopende weg die ons hier gebracht heeft.

We staan aan de rand van de afgrond, en een stap terug is de enige route om afstand te nemen van de afgrond.

Dat zegt niet alleen de fractie van de Partij voor de Dieren, maar wordt beaamd door eminente denkers als Heertje, Wijffels, Lubbers, van Agt en Van Dieren.

U kent misschien het verhaal van de activist die op Volkel straaljagers te lijf ging met een Hamer.

Helaas houdt de collega-fractievoorzitter van de PvdA haar niet rug recht en durfde ze vandaag niet de Vrouw met de Hamer te zijn.

Take the Toys from the Boys, we hebben nuttiger zaken te doen!

En voorts zijn wij van mening dat er een eind moet komen aan de bio-industrie, net als collega Rutte!

Interessant voor jou

Debatbijdrage Partij voor de Dieren AO Dienst Regelingen en richtlijnen opvang in beslag genomen dieren

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Voortgangsrapportage nota dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer