Bijdrage Partij voor de Dieren aan begro­tings­be­han­deling Algemene Zaken en Huis van de Koningin


9 oktober 2007

Voorzitter,

U kent vast het kinderspelletje nog wel ‘Rarara wie heeft die bal, die mooie bal van goud?’ Op soortgelijke wijze lijkt de begroting van ons koningshuis ingericht.

In mei vroeg onze fractie tijdens het verantwoordingsdebat naar de begroting van het Koninklijk Jachtdepartement. We stelden die vraag aan de minister die verantwoordelijk is voor ’s Rijks financiën, de heer Bos. Die had er maanden voor nodig om ons te laten weten dat hij niet verantwoordelijk was voor het Koninklijk Jachtdepartement, maar dat de verantwoordelijkheid voor dit dossier berustte bij Mevrouw Verburg van LNV. Toen die liet weten dat de verantwoordelijkheid ook niet bij haar berustte, maar bij minister Vogelaar dachten we aan een flauwe grap. Maar het bleek ernst te zijn. De uitgaven voor het Koninklijk Jachtdepartement worden door de minister van Wonen, Wijken en Integratie gezien als ‘functionele kosten, die geen onderdeel van de begroting uitmaken, maar op declaratiebasis worden uitbetaald.’ Da’s gek, omdat een fors bedrag van de LNV begroting ook al wordt uitgegeven aan harken, schoffelen en schieten in het kroondomein, te weten een post van ’n half miljoen euro.

Toen we de kwestie nader toegelicht wilden hebben tijdens de WWI-begroting -we waren namelijk razend benieuwd of de jachtpleziertjes van het Hof onder wonen, wijken of integratie gerangschikt zouden worden- kregen we te horen dat het onderwerp toch echt beter tijdens de begrotingsbehandeling van het Huis der Koningin zou passen, en toen we ons daarvoor aanmeldden werd ons duidelijk gemaakt dat het bij nader inzien eigenlijk toch onder Domeinen van de minister van financiën zou ressorteren, waar we in mei onze speurtocht aanvingen. Te laat omdat die begroting vorige week al gepasseerd is.

Het zou grappig kunnen klinken als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het hoogste gezag in dit land, de volksvertegenwoordiging voor wie kennelijk het een en ander verborgen dient te blijven als het gaat om de financiering van de hobby's van ons vorstenhuis. Eerder werd al pijnlijk duidelijk dat dat andere jacht van de familie, de Groene Draeck , drukt op de begroting van het ministerie van defensie, al jarenlang zonder dat het parlement daarvan op de hoogte was. Voorzitter, wij kunnen dit niet anders zien dan als een opzichtige poging tot obstructie jegens de controlerende taak die het parlement heeft. Ons vorstenhuis wordt royaal betaald voor haar ceremoniële rol, heeft belastingvrijdom en tal van privileges waarvan burgers niet eens kunnen dromen, kan rekenen op drastische budgetverhogingen waar burgers geacht worden de broeksriem aan te halen. Dat kan alleen door de beugel wanneer dat in alle openheid gebeurt en wanneer we daar in dit huis ja tegen zeggen.

Het groezelige beeld dat ontstaat wanneer er verstoppertje gespeeld wordt met substantiële declaraties in de hobbysfeer, past niet en ik ben ook benieuwd wat Hare Majesteit vindt van deze vormen van romantisch boekhouden. Ik kan me niet voorstellen dat de Koningin gelukkig is met een diffuus declaratie en begrotingsmodel dat de sfeer van gefoezel en gesjoemel ademt.

Toen in antwoord op onze vraag over wie nu eigenlijk de Koninklijke jacht betaald na maanden duidelijk werd dat dit uit het potje voor Wonen, Wijken en Integratie komt, hebben we aanvullende vragen gesteld aan het kabinet. We hebben er op aangedrongen deze vragen beantwoord te krijgen vóór aanvang van dit debat, maar ik heb ze niet mogen ontvangen. Ik wil dat de minister-president ze alsnog beantwoordt, want ze horen thuis in dit debat. Ik ga ze hier niet voorlezen want dat gaat ten koste van onze spreektijd, maar u kent de vragen, het zijn er 15 en ik wil graag een reactie.

Onze fractie wil 100% helder hebben hoeveel geld er gaat naar het Koninklijk Jachtdepartement en het beheer van de Kroondomeinen, vanuit alle ministeries , direct en indirect. Ook willen we daarbij de onderliggende stukken zien, inclusief declaraties en accountantsverklaringen. Wie betaalt de munitie, wie het bijvoeren van de dieren, wie de fourwheeldrives, wie de jachtopzichters, de jachtbanketten, de jachthuizen, de declaraties van gastjagers, de beveiliging van de jachtpartijen, de aanleg van hoogzitten en voerakkers, de afsluiting van het Kroondomein het Loo van 15 september tot 25 december, we willen een kompleet overzicht, zonder verborgen posten en zonder verdere vertraging. En we willen weten of de minister-president kan uitleggen waarom het Kroondomein, dat in 1959 geschonken is aan het Nederlandse volk, ieder jaar een paar maanden tot verboden gebied wordt verklaard voor de burger. Vindt u het werkelijk gerechtvaardigd om het publiek buiten de grenzen van het Loo te houden en hen slechts te laten toekijken hoe de SUV’s en terreinwagens voorbij stuiven, op weg naar de jachtfeestjes van het Koningshuis? Om in het natuurgebied dat van ons allemaal is alleen leden van het Hof, adel, en de top van het bedrijfsleven toe te laten zodat zij ongestoord kunnen schieten op zwijnen en herten?

De Nederlandse staat draagt de kosten voor het beheer en het onderhoud van het Kroondomein. Maar er zijn ook opbrengsten, en hoe zit het daarmee? Gaan die naar de Staat of naar de Koninklijke familie?

Voorzitter, de fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat de Kamer moet beschikken over een volledig overzicht, een transparante begroting van het Huis der Koningin. We dagen de minister-president uit om dat aan ons te verstrekken.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan WGO begrotingsonderzoek LNV

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan inspraakprocedure Varkensflats Provincie Overijssel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer