Bijdrage Ouwehand AO fosfaat­rechten


4 juli 2018


Voorzitter, dank u wel. Ik heb het de PVV vaker als handreiking gegeven om gewoon niet mee te stemmen met de moties van het CDA en de VVD. Dan gaan we een beetje de goede kant op. Nu moet ze het nog opvolgen.

Voorzitter. Niets is wat het lijkt. De analyse van de hoofdredacteur van Boerderij in het fosfaatdebat sluit hier mooi bij aan. Partijen die traditioneel bekend staan om het dienen van het boerenbelang, zijn toevallig wel de partijen die verantwoordelijk zijn voor de puinhoop die we vandaag moeten bespreken. Alleen de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben altijd datgene gezegd wat volgens de mensen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond verstandig is: laat dat melkquotum nou niet los en doe je dat wel, zorg dan tijdig voor een goede regeling voor productiebeperking; als je de boel namelijk "free for all" laat, zijn we allemaal het haasje. En wat concluderen we hier vandaag en wat is de probleemanalyse van alle partijen die niet hebben willen luisteren? Dat we allemaal het haasje zijn.

Voorzitter. Natuurlijk kunnen we fouten maken en een verkeerde beslissing nemen, maar in de landbouw is het een patroon. Het is iedere keer hetzelfde liedje. Ik snap dat de oplossingen die verder vooruitkijken, niet meteen als muziek in de oren klinken. Het krimpen van de melkveestapel, een kleinschaliger bedrijfsvoering en het loslaten van de exportdrang vormen een boodschap waarover je misschien niet meteen enthousiast bent, maar op de lange termijn biedt het wel de meeste zekerheid. Met een goed langetermijnbeleid kunnen we regels maken waardoor eenieder weet waar hij aan toe is. We kunnen lang of kort praten, maar de voorstellen van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben het nooit gehaald; het zijn altijd de voorstellen van de andere partijen geweest. En we zitten iedere keer met dezelfde discussie: kortetermijn- en ad-hocregels die een grote puinhoop veroorzaken.

Voorzitter. De minister heeft een grote opgave wat betreft de biodiversiteit. De klimaatplannen moeten nog worden uitgewerkt. Je kunt mij niet vertellen dat die geen gevolgen gaan hebben voor de veehouderij. Hoe denkt de minister de ambities op het gebied van verduurzaming van de veehouderij vorm te geven, als we de boeren die het beter doen dan de grootschalige jongens met hun megastallen zonder weidegang, flink op achterstand zetten? Als we de biodynamische melkveehouderij en de vier categorie├źn knelgevallen waar de heer Futselaar het over had, laten bloeden voor de grootschaligheid in de gangbare melkveehouderij, zet de minister zichzelf toch op enorme achterstand in de doelen die zij deze kabinetsperiode moet zien te bereiken? Hoe gaat ze dat oplossen? Nogmaals, waarom moet een biodynamische melkveehouder die geen bijdrage levert aan het fosfaatoverschot, meebetalen en meebloeden voor de oplossing voor de gehele sector? Ziet de minister voor zich dat ze bijvoorbeeld ├á la minute stopt met het steken van belastinggeld in mestverwerkers? Die helpen namelijk alleen dat deel van de sector waarvan we zouden moeten zeggen: nee. Steun de kleinschaliger boeren die rekening houden met natuur, milieu en dierenwelzijn. Dat zou een oplossingsrichting kunnen zijn.

Voorzitter. Wij denken dat het echt verstandig is om rekening te houden met het gegeven dat de derogatie misschien niet verlengd gaat worden. Als je ziet dat deze ad-hocoplossingen destijds zijn doorgevoerd omdat we die derogatie dreigden kwijt te raken, is het, zeker in het belang van de dieren, van belang om op tijd te handelen. Wat ziet de minister voor zich? Kan zij garanderen dat we niet nog een keer zo'n situatie gaan meemaken waarin allerlei dieren vroegtijdig naar de slacht moesten? Ik wijs haar op de aangenomen motie-Thieme/Dik-Faber uit 2015, die uitspreekt dat het slachten van hoogdrachtige koeien simpelweg onethisch is en dat daar een einde aan moet komen. Het is de afgelopen periode namelijk wel gebeurd. Wat ons betreft gaan we dat niet nog een keer meemaken.

Ik zie de voorzitter wenken. Tot slot, de geitenhouderijsector explodeert. Ook dit zagen we al aankomen. Alsof geiten geen mest produceren, zei een melkveehouder zeer terecht op Twitter vandaag. Ook die sector zal onder productiebeperkingen moeten komen. Welke plannen heeft de minister op dat punt? We overwegen absoluut een motie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage van Kooten-Arissen aan debat Vervoer gevaarlijke stoffen door luchtmacht

Lees verder

Bijdrage Wassenberg debat versterking Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer