Bijdrage Ouwehand aan Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid en Nationaal Stra­te­gisch Plan


15 mei 2019

Voorzitter, dank u wel. We leven in tijden waarin het er echt toe doet wat wij hier in de Kamer besluiten en wat de burgers straks besluiten bij de Europese verkiezingen, want het gaat niet goed met onze leefomgeving. Het klimaatprobleem staat inmiddels bij iedereen op zijn netvlies en we hebben nu eindelijk ook een gezagwekkend rapport over de biodiversiteit, waar de Partij voor de Dieren al jaren aandacht voor vraagt en waar we niet vrolijk van kunnen worden. We moeten echt aan de bak om ervoor te zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties, voor mens en dier.

Natuurlijk zijn mensen op zoek naar hoop. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: we hebben Europa nodig voor de aanpak van de klimaatverandering en voor het beschermen van onze natuur. Dat klopt ook. In dat licht is het heel verdrietig om te zien dat met dit Europa de vernietiging van onze leefomgeving nog altijd veel belangrijker is voor de Europese Commissie en alle lidstaten die daaraan meewerken dan de bescherming ervan. Als één ding symbool staat daarvoor, dan is het wel het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat geldt steeds voor een periode van zeven jaar en daar is heel veel geld mee gemoeid: 40% van de begroting. Voor de periode 2021 tot en met 2027 staat in totaal 365 miljard euro op de rol. De klimaatverandering wordt daarmee dik gesubsidieerd. We moeten toe naar een vermindering van het aantal dieren dat we fokken, gebruiken en doden. De melkveehouderij krijgt in deze jaren veel subsidie. Dan word je in 2028 wakker en dan moet je je klimaatdoelen nog gaan halen.

Hetzelfde geldt voor de biodiversiteit. Het geld dat in dit Europa wordt uitgegeven — in de Europese grondwet heeft het landbouwbeleid als enige officiële doel productieverhoging — gaat rechtstreeks ten koste van de biodiversiteit. De herstelmaatregelen in ecoschema's en het agrarisch natuurbeheer, die ook door de burger moeten worden gefinancierd, doen gewoon te weinig.

Dan zal de Europese Commissie ook echt op haar schreden terug moeten keren. We hebben het nu weer gezien: de gebruiksperiode van de gifstoffen die in Europa worden toegelaten, de landbouwgiffen, wordt automatisch verlengd op voorstel van de Europese Commissie. Daar zit bijvoorbeeld thiacloprid tussen, een van de neonicotinoïden. Dan worden wij wakker geschud, omdat dat nog veel giftiger is dan we eerder hadden gedacht. Als Europa dat toelaat, kan je met geen enkel ecoschema je biodiversiteitsdoel nog halen.

Als het gaat om de vrijhandel: het is hartstikke mooi dat de minister in haar kringloopvisie stelt dat er een beter verdienmodel moet komen voor boeren — daar is de Partij voor de Dieren het ontzettend mee eens — maar dan kun je niet de Europese Commissie blijven steunen met die vrijhandelsverdragen. Waarom verzet de minister zich niet tegen het aanstaande vrijhandelsverdrag met onder andere Brazilië? Het betekent gewoon dat rundvlees en kippenvlees uit die landen op de Europese markt komen. We kunnen er nu nog iets aan doen. Stop daarmee!

Ik heb, niet voor het eerst, de minister onder de aandacht willen brengen dat de komende periode het gemeenschappelijk landbouwbeleid nogal bepalend is voor de leefbaarheid van de aarde. Zij zei net: ja, ik ben het eens met mevrouw Ouwehand; de doelen moeten hiermee een stapje dichterbij worden gebracht. Ik vraag haar simpelweg te erkennen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het geld dat eraan wordt uitgegeven, rechtstreeks de opwarming van de aarde, het verlies aan biodiversiteit en dierenleed financiert. We hebben gezien dat kalfjes geboren in de Ierse melkveehouderij op transport zijn gezet naar een Nederlandse kalvermesterij. Op een officieel door Europa ingestelde hogekwaliteitscontrolepost werden die kalfjes ernstig mishandeld, in elkaar geslagen en geschopt. Er is op die dieren gesprongen. Geen woord heb ik daar van de minister over gehoord. Niet op Twitter, mijn vragen daarover in het schriftelijk overleg zijn niet beantwoord, en ook vandaag vindt zij het kennelijk beneden haar waardigheid om daar een woord aan vuil te maken. Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid financiert klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en dierenmishandeling. En de minister werkt daaraan mee. Ik vind het schandalig.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg SO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

Lees verder

Inbreng verslag wetsvoorstel - wijziging van de wet milieubeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer