Bijdrage Arissen Begroting van de Koning 2018 (jacht)


19 december 2017

Voorzitter,

We spreken vandaag over het Koninklijk huis en daarmee ook over Kroondomein Het Loo. Op de website van het Kroondomein kom je al snel terecht bij informatie over het grootste onderdeel van dit gebied: de Koninklijke Houtvesterij.

Ik citeer de website: De Koninklijke Houtvesterij is een uitgestrekt bos- en heidegebied dat gekenmerkt wordt door natuurschoon, stilte en rust. (…) De Koninklijke Houtvesterij beslaat een gebied van ongeveer twaalf bij zestien kilometer. (…) De voornaamste bestemming van de Koninklijke Houtvesterij was in het verleden jacht en bosbouw. Van oudsher is het gebied bekend om zijn wild. Hier heeft u de kans om edelherten, reeën of wilde zwijnen in een bijna natuurlijke omgeving waar te nemen. Einde citaat.

Voorzitter, het Kroondomein is in 1959 geschonken door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk. Het is een drukbezocht natuurgebied en mensen komen er graag om er te wandelen. Maar elk jaar, tussen 14 september en 25 december, wordt het gebied gesloten voor het publiek. En dat is precies tijdens het jachtseizoen.

En gejaagd wordt er zeker, onder andere op edelherten, reeën en zwijnen. Deze dieren worden geschoten, maar dan wel buiten het zicht van het publiek. Natuurschoon, stilte en rust maken deze maanden plaats voor knallen, angst en veel dierenleed.

Voorzitter, burgers worden dus uit hun eigen natuurgebied geweerd, zodat de koninklijke familie voor hun plezier dieren kan doden. En hoewel een overgrote meerderheid van de Nederlanders tegen de jacht is, financieren zij via vadertje Staat ook nog eens de Koninklijke jacht. Voor 2018 is ruim €711.000,- begroot voor de terreinauto’s, materieel, opleiding en het loon van de faunabeheerders. Dat is maar liefst 30% meer dan in 2016. Daarom zal de Partij voor de Dieren een amendement indienen om het begrote bedrag voor de Koninklijke jacht ten gunste te laten komen van de natuur in het Kroondomein. Ook zou het Koninklijke Jachtdepartement moeten worden opgeheven.

Voorzitter, afgelopen november werd Wildpark het Aardhuis in Uddel onderdeel van het Kroondomein. Er leven zo’n tien wilde zwijnen die niet meer welkom zijn en daarom dreigen te worden afgeschoten. Voorzitter, beide uitkomsten leiden tot de dood van deze dieren. Is de minister president bereid om zorg te dragen dat deze dieren worden losgelaten op de Veluwe? Ik overweeg een motie op dit punt.

Voorzitter, de hobbyjacht is niet van deze tijd. Het dient geen nut of noodzaak. Dieren verdienen beter dan gebruikt te worden als schietschijf, dus laat jagers hun wapens neerleggen zodat de Nederlandse bevolking weer kan genieten van het natuurschoon, de stilte en de rust.

Voorts is de Partij voor de Dieren voorstander van modernisering van het koningsschap. Het budget zou aanzienlijk moeten worden verlaagd. Staatstoelages moeten worden beperkt tot de koning en de troonopvolgers ten behoeve van een ceremonieel koningschap en ook moeten de leden van het koningshuis net als iedere Nederlander belasting betalen - zoals de Grondwet dat ook voorschrijft.

Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg Begroting Economische Zaken en Klimaat 2018 (Energie) 

Lees verder

Bijdrage Wassenberg AO Nucleaire Veiligheid (Kernenergie) 20 december 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer