Bijdrage Arissen aan debat WEF-ranglijst vrou­wen­rechten


16 maart 2018

Voorzitter,

Tijdens de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen, waar andere partijen vooral spraken over de betrouwbaarheid van de uitslag en het tellen van de stemmen, besteedde eigenlijk alleen de Partij voor de Dieren haar gehele spreektijd aan de politieke vertegenwoordiging van vrouwen. En dat is best curieus.

Er werden in maart 2017 evenveel vrouwen gekozen in de Tweede Kamer als 19 jaar geleden. Ook het kabinet Rutte III oogstte bij haar aantreden direct kritiek vanwege het lage aantal vrouwelijke bewindslieden: slechts 10 van de 24 is een vrouw. En laat nu juist de teleurstellende vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlandse politiek, een van de hoofdredenen zijn voor de vrije val op de ranglijst van het World Economic Forum, van plek 16 naar plek 32 in de jaarlijkse Global Gender Gap.

Voorzitter, de gelijkwaardigheid van de vrouw aan de man vindt in politieke bestuurslagen geen weerklank. Wel bij onze partij. En ik zeg dit voorzichtig, maar toch ook met gepaste trots: bij de Partij voor de Dieren zijn vrouwen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wederom weer het best vertegenwoordigd, met 55% en dit komt overeen met de man/vrouw-verhouding van onze kiezers. We werden zelfs als ‘afspiegelingskampioen’ genoemd. [1]

Vorige week werd mij door een journalist gevraagd hoe het nu toch komt dat de Partij voor de Dieren in alle lijstjes wat betreft vertegenwoordiging, het best uit de bus komt. Doen we daar iets speciaals voor misschien? Vullen we onze kieslijsten volgens een bepaalde methode? Kortom, wat is nu ons geheime recept?

Maar nee, we doen eigenlijk niets “speciaals”, behalve politiek bedrijven als een brede emancipatiebeweging, het voortzetten van de strijd voor vrouwenrechten die onder andere Aletta Jacobs begonnen is en dit door te trekken naar bijvoorbeeld rechten voor dieren, opkomen voor de zwakkeren in deze samenleving tegen het recht van de sterksten en onze lange termijn visie uitdragen en bevechten die ervoor moet zorgen dat deze planeet, met haar kwetsbare ecosystemen en schaarse hulpbronnen, leefbaar blijft. Voor mens en dier vandaag, maar ook toekomstige generaties. De langetermijnvisie, die naast veel mannen óók veel vrouwen aanspreekt. En nee, er is geen speciaal trucje om onze kieslijsten te vullen en geen speciale selectieprocedure die ons afspiegelingskampioen moet maken. De vrouwen komen, net als de mannen, gewoon zelf naar ons toe, om te blijven. Omdat de grote uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering, bij ons niet slechts zijdelings aan bod komen, maar de kern is van onze politiek.

Het grappige is dat het nu juist voor ons geen issue is. Het gaat helemaal vanzelf.

Feit blijft: Nederland staat op die 32ste plaats op de ranglijst. Zoals het World Economic Forum het zelf omschrijft: gendergelijkheid is fundamenteel voor of en hoe samenlevingen floreren. Het is goed om te horen dat ook de Minister van Emancipatie het belang van een daadkrachtig emancipatiebeleid onderstreept. Het gaat niet om woorden, vooral om daden. De Partij voor de Dieren wil de minister daarom ook van harte aanmoedigen daadkracht te tonen.

Op naar een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en op naar een politiek die in haar geheel deze samenleving als afspiegeling perfect vertegenwoordigt. Voor minder doen we het niet.

Dank u wel.

[1] https://stukroodvlees.nl/hoe-stel-vast-welke-partij-vrouwen-best-vertegenwoordigt/

Interessant voor jou

Bijdrage Arissen aan AO Politie

Lees verder

Bijdragen Ouwehand en Arissen AO dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer