De Zweef­vlieg­checker


Voor wie zweeft tussen PvdD en Groen­Links, D66, SP, PvdA of Volt

De Partij voor de Dieren wil een groen en progressief kabinet en wil daarvoor met elke progressieve partij samenwerken in een akkoord op hoofdlijnen. Veel partijprogramma’s zijn op dat punt veelbelovend! Maar wat blijft er over van al die beloften na 17 maart? Wij hebben hun stemgedrag gecheckt!

We strijden met open vizier en gaan uit van onze eigen kracht. We willen groene, progressieve partijen met wie we ons verwant voelen dan ook geen vliegen afvangen. Daarom hebben we gekozen voor een analyse van het stemgedrag. Dit is een goede, feitelijke graadmeter: voegen ze de daad bij het woord?

In dit overzicht zie je de verschillen in stemgedrag tussen de Partij voor de Dieren en GroenLinks, D66, SP en PvdA over voor ons belangrijke thema's. Volt is toegevoegd op basis van hun programma. De komende dagen tellen niet alleen de overeenkomsten, maar ook de verschillen.
Hieronder vind je alles over het verschil dat je kunt maken door Partij voor de Dieren te stemmen en voor ons Plan B te kiezen of door lid te worden!

Klik hier voor de verschillen tussen GroenLinks en Partij voor de Dieren

Bij de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 zei een vertegenwoordiger van GroenLinks: “maar wij zijn toch al de partij voor de dieren?”. Hoewel we goed samenwerken met onze collega’s van GroenLinks, gaan we in de Kamer toch wel iets verder om een groene toekomst binnen de grenzen van onze planeet te bepleiten. Wij zijn bijvoorbeeld altijd faliekant tegen biomassa geweest, GroenLinks aarzelt soms nog.

D66 is niet de Partij voor de Dieren

Klik hier voor de verschillen tussen D66 en Partij voor de Dieren

Na voorbeeld van de Partij voor de Dieren pleit D66 inmiddels ook voor een drastische vermindering van het aantal dieren in de veehouderij. Moties van de Partij voor de Dieren hierover steunt D66 vooralsnog niet. Bovendien willen ze geen krimp van de veehouderij uit oogpunt van dierenwelzijn, maar vooral om de uitstoot van stikstof te beperken zodat er weer ruimte komt voor economische groei.

Sigrid Kaag is een groot pleitbezorger van vrijhandelsverdragen die de uitverkoop van het ecologisch systeem in een stroomversnelling brengen, en zorgen voor grootschalige ontbossing en een race naar de bodem. D66 doet weinig tegen pesticiden, kiest niet zelden de kant van de jagers en stond mede aan de wieg van het “sociaal leenstelsel” dat studenten opzadelt met hoge studieschulden, waar de Partij voor de Dieren altijd faliekant tegen was. Desalniettemin willen we graag samenwerken na 17 maart, maar voor het zover is, is het goed ook de verschillen te kennen.

SP is niet de Partij voor de Dieren

Klik hier voor de verschillen tussen SP en Partij voor de Dieren

De SP staat vaak aan onze kant bij het bepleiten van diervriendelijke maatregelen maar hielp recent het kabinet aan een meerderheid voor de omstreden stikstofwet van Carola Schouten. En de SP twijfelt in de noodzakelijke eiwittransitie. Vleesvermindering is geen prioriteit voor de SP en dat geldt voor meer milieuthema’s. We werken heel graag samen met de SP, maar een vervanging voor de Partij voor de Dieren zijn ze niet.

PvdA is niet de Partij voor de Dieren

Klik hier voor de verschillen tussen PvdA en Partij voor de Dieren

De Partij van de Arbeid is regelmatig een goede bondgenoot voor onze groene ambities, maar deelt die lang niet altijd in haar stemgedrag. De PvdA is vaak nog voor jagersbelangen en heeft op het gebied van biomassa ook vaak een andere insteek dan de Partij voor de Dieren. En in het kabinet heeft de PvdA in het verleden niet zelden de kant van de VVD gekozen, ook bij steun aan de bio-industrie. We hopen dat ze het in de nabije toekomst beter gaan doen en dan willen we heel graag met ze samenwerken, maar voor deze verkiezingen moet je toch dit even meewegen.

Volt is niet de Partij voor de Dieren

Klik hier voor de verschillen tussen Volt en Partij voor de Dieren

Het programma van Volt is vaag over hoe ze de klimaatcrisis concreet gaan bestrijden. Volgens Volt is de veehouderij “niet het probleem”! Daarmee scharen ze zich achter de oerconservatieve landbouwlobby. Ook de voor het klimaat én mensenrechten destructieve vrijhandelsverdragen met Canada (CETA), Zuid-Amerika (Mercosur) en Oekraïne kunnen op de warme steun van Volt rekenen. Daarmee kiest Volt voor het aanjagen van massale ontbossing in landen elders, kiest Volt voor het importeren van dierenleed en sluit Volt de ogen voor mensenrechtenschendingen in Brazilië. De Partij voor de Dieren kiest partij voor het Amazonewoud, voor lokale milieu- en mensenrechtenactivisten én voor een eerlijk en duurzaam verdienmodel voor de Nederlandse boeren.

Het investeringsverdrag dat de Europese Unie recent met China afsloot kan ook op de steun van Volt rekenen, terwijl in de Tweede Kamer inmiddels een meerderheid is die erkent dat China genocide tegenover de Oeigoerse bevolking pleegt. Volt is voor kernenergie, waarmee het de transitie naar écht schone energie flink in de weg zit en bovendien vele toekomstige generaties met een enorm afvalprobleem opzadelt. Ook wil Volt ruim baan geven aan grensoverschrijdende activiteiten van Europese banken, zodat die nog machtiger worden dan ze nu zijn.