Vragen Vestering over het nieuws dat 700 varkens zijn omgekomen nadat een Neder­landse vracht­wagen met 900 varkens is gekanteld op een Duitse snelweg


Indiendatum: 14 jul. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het nieuws dat 700 varkens zijn omgekomen nadat een Nederlandse vrachtwagen met 900 varkens is gekanteld op een Duitse snelweg

1. Heeft u de beelden gezien van het ongeluk in Duitsland waarbij een Nederlandse vrachtwagen met 900 varkens is gekanteld, waarna honderden varkens langs de kant van de snelweg in een modderbad van bluswater en bloed stonden te scharrelen tussen honderden dode soortgenoten?[1] Wat dacht u toen u de beelden zag?

2. Klopt het dat bij dit ongeluk 550 dieren direct zijn omgekomen en dat nog eens 150 dieren ter plekke door slagers zijn gedood?

3. Heeft u gezien dat brandweerlieden de tweehonderd nog levende varkens met bluswater hebben staan koelen vanwege de hitte?

4. Wat vindt u ervan dat deze dieren zeer waarschijnlijk voor het eerst in hun leven buiten stonden?

5. Waar zijn deze varkens in de vrachtwagen geladen en waar was dit transport naartoe onderweg?

6. Waren alle 900 dieren afkomstig uit Nederland?

7. Zaten er al 900 dieren in deze wagen bij de exportkeuring door de NVWA? Zo ja, heeft de NVWA dit transport goedgekeurd? Zo nee, waar en wanneer zijn er extra dieren bij geladen en was de NVWA hier van op de hoogte?

8. Hoe vaak vinden er transporten plaats vanuit Nederland met 900 dieren in één vrachtwagen?

9. Hoeveel ruimte is er dan beschikbaar per dier?

10. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat 900 dieren in één vrachtwagen zijn gepropt en dan ook nog eens op een dag waarop temperaturen boven de 30 graden werden verwacht? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u bereid zich in te zetten om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken? Zo ja, hoe en wanneer?

[1] https://www.br.de/nachrichten/...