Vragen Vestering over de uitblij­vende maat­re­gelen tegen stal­branden


Indiendatum: sep. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitblijvende maatregelen tegen stalbranden

  1. Heeft u gezien dat bij een stalbrand in Mantinge in Drenthe waarschijnlijk honderden varkens zijn omgekomen?[1]
  2. Herinnert u zich nog dat u binnen zes maanden zou komen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden dat op 24 maart 2021 verscheen?[2]
  3. Herinnert u zich dat u intussen voortvarend aan de slag zou gaan met de opvolging van de aanbevelingen uit dit rapport?
  4. Kunt u bevestigen dat u door het amendement Vestering c.s. de wettelijke mogelijkheid heeft om dieren te beschermen tegen stalbranden?[3]
  5. Waar blijven uw maatregelen tegen stalbranden?
  6. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] Uitslaande brand in stal bij boerderij Mantinge, lot van 300 varkens nog onbekend - RTV Drenthe

[2] Brief Reactie Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Onderzoek naar stalbranden’, d.d. 24-03-2021

[3] Kamerstuk 35398-22

Indiendatum: sep. 2021
Antwoorddatum: 13 okt. 2021

1

Heeft u gezien dat bij een stalbrand in Drenthe waarschijnlijk honderden varkens zijn omgekomen?[1]

Antwoord

Ja.

2

Herinnert u zich nog dat u binnen zes maanden zou komen met een uitgebreide inhoudelijke reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden dat op 24 maart 2021 verscheen?[2]

Antwoord

Ja.

3

Herinnert u zich dat u intussen voortvarend aan de slag zou gaan met de opvolging van de aanbevelingen uit dit rapport?

Antwoord

Ja.

4

Kunt u bevestigen dat u door het amendement van het lid Vestering (Kamerstuk 35398, nr. 22) de wettelijke mogelijkheid heeft om dieren te beschermen tegen stalbranden?

Antwoord

Ja, dat klopt.

5

Waar blijven uw maatregelen tegen stalbranden?

Antwoord

Ik verwijs u voor de aangekondigde maatregelen naar de Kamerbrief ‘Aanpak van stalbranden’ van 8 oktober jl.

6

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Antwoord

Ja.


[1] RTV Drente, 17 september 2021, «Groot deel van de driehonderd varkens heeft stalbrand Mantinge niet overleefd», Uitslaande brand in stal bij boerderij Mantinge, lot van 300 varkens nog onbekend – RTV Drenthe

[2] Kamerstuk 35 570, nr. 74