Vragen Vestering over de regi­stratie van geiten­lam­metjes


Indiendatum: dec. 2021

Vragen van het lid Vestering aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de registratie van geitenlammetjes

 1. Kunt u bevestigen dat het sinds 1 november 2020 verplicht is om geitenlammetjes uiterlijk zeven dagen na de geboorte te registeren?[1]
 2. Hoe is de controle op deze registratieverplichting vormgegeven?
 3. Wat zijn de bevindingen met betrekking tot de naleving van de registratieplicht in dit eerste jaar? Hoeveel overtredingen zijn er geconstateerd?
 4. Hoeveel geitenlammetjes zijn er geboren tussen 1 november 2020 en 1 november 2021?
 5. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode binnen zeven dagen gestorven op het geitenbedrijf?
 6. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode dood geboren?
 7. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode in totaal vroegtijdig gestorven, na zeven dagen?
 8. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode na zeven dagen gestorven op het geitenbedrijf?
 9. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode afgevoerd naar een bokkenmester?
 10. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode gestorven bij bokkenmesters?
 11. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode gestorven bij opfokbedrijven?
 12. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode afgevoerd naar het slachthuis en op welke leeftijd?
 13. Hoeveel geitenlammetjes zijn in deze periode (uit zichzelf) gestorven in of op weg naar het slachthuis?
 14. Hoe vaak heeft de NVWA in deze periode controles in het kader van dierenwelzijn uitgevoerd bij geitenhouderijen en hoeveel van deze controles zijn gedaan naar aanleiding van een melding?
 15. Hoe vaak heeft de NVWA in deze periode controles in het kader van dierenwelzijn uitgevoerd bij bokkenmesters en hoeveel van deze controles zijn gedaan naar aanleiding van een melding?
 16. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 september 2020, nr. WJZ/ 20216849, tot wijziging van de Regeling identificatie en registratie van dieren vanwege het stellen van aanvullende regels over de registratie van gegevens over geiten op een melkgeitenhouderij