Vragen Vestering over de 575.000 kippen die in 2020 dood aankwamen bij het slachthuis


Indiendatum: 7 apr. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 575.000 kippen die in 2020 dood aankwamen bij het slachthuis

 1. Wat vindt u er van dat 575.000 kippen zijn gestorven tijdens transport naar het slachthuis in 2020?[1] Sinds wanneer is dit bij u bekend?
 2. Hoeveel kippen zijn er in de periode 2016 tot 2020 jaarlijks dood aangekomen bij het slachthuis?
 3. Wordt de oorzaak van de sterfte bij kippen tijdens transport onderzocht en bijgehouden? Zo nee, waarom niet en bent u bereid om dit alsnog verplicht te stellen? Zo ja, welk deel van de sterfte bij aankomst is toe te schrijven aan extreme temperaturen, welk deel aan wateronthouding en welk deel is toe te schrijven aan verwondingen die zijn veroorzaakt door het op ruwe wijze vangen en in kratten proppen van de dieren?
 4. Bent u bereid om, zolang er dieren worden gefokt, gebruikt en geslacht, rustige vangmethoden voor kippen verplicht te stellen, zoals de zogenoemde ‘rechtop-vangmethode’, om breuken, bloedingen en ernstige kneuzingen te voorkomen?[2] Zo nee, waarom niet?
 5. Hoeveel pluimveetransporten vinden er jaarlijks plaats in vrachtwagens zonder ventilatie, behalve van de rijwind?
 6. Kunt u bevestigen dat er geen (EU-)norm bestaat voor de gemiddelde sterfte (dood bij aankomst) op het slachthuis?
 7. Wat is voor u de grens waarbij u het aantal kippen dat dood aankomt bij het slachthuis niet langer acceptabel vindt?
 8. Kunt u bevestigen dat de NVWA pas ingrijpt op het moment dat de sterfte tijdens transport boven de 1% uit komt (Dead on arrival percentage op koppel niveau), de zogenaamde interventiegrens?[3]
 9. Waar is deze grens op gebaseerd?
 10. Hoe vaak en op welke wijze wordt gecontroleerd of deze interventiegrens wordt overschreden?
 11. Hoe vaak is deze interventiegrens overschreden in de afgelopen vijf jaar? Hoe vaak heeft overschrijding van deze grens geleid tot een boete en hoe vaak tot een waarschuwing?
 12. Kunt u bevestigen dat 1% van 606 miljoen kippen neerkomt op 6 miljoen dieren die jaarlijks sterven tijdens transport?
 13. Vindt u sterfte van 6 miljoen kippen tijdens het transport per jaar zelf acceptabel? Kunt u dit toelichten?
 14. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] https://www.nu.nl/binnenland/6125384/575000-kippen-stierven-afgelopen-jaar-onderweg-naar-het-slachthuis.html

[2] https://www.eyesonanimals.com/...

[3] Kamerstuk 28286, nr. 1059