Vragen Vestering en Van Esch over de escalatie van het vogel­griep­virus en nieuwe besmet­tingen onder zoog­dieren


Indiendatum: 21 okt. 2022

Vragen van de leden Vestering en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de escalatie van het vogelgriepvirus en nieuwe besmettingen onder zoogdieren

1. Maakt u zich ook grote zorgen nu het vogelgriepvirus rondgaat in de twee meest pluimveedichte gebieden van Nederland: de Gelderse Vallei en Noord-Limburg?[1],[2] Zo nee, waarom niet?

2. Baalt u er nu ook van dat uw voorgangers al sinds de evaluatie van de grote vogelgriepuitbraken in 2003 adviezen van wetenschappers om de pluimveedichtheid aan te pakken hebben genegeerd? Wat gaat u hier aan doen?

3. Welke preventieve maatregelen gaat u daarnaast op korte termijn nemen?

4. Snapt u dat veel mensen zijn geschrokken van het nieuws dat bij een vogelgriepbesmetting bij één bedrijf in Heythuisen het ongekende aantal van 300.000 kippen is vergast? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u beschrijven hoe het vergassen en verzamelen (‘rapen’) van 300.000 leghennen er uit ziet? Hoeveel mensen zijn hierbij in totaal ingezet? Hoe lang duurt het voordat alle dieren in de stal dood zijn? Klopt het dat leghennen vaak hoger kunnen klimmen en weg kunnen kruipen, waardoor het totale proces langer duurt? Hoeveel gas wordt hier bij gebruikt?

6. Klopt het dat het vergassen van dit soort bizarre aantallen dieren de snelheid van de virusbestrijding kan vertragen, onder meer vanwege de beschikbaarheid van personeel en de leveringsproblemen met CO2?[3]

7. Kunt u bevestigen dat vertraging van de virusbestrijding betekent dat het risico groter wordt dat het virus zich verder kan verspreiden?

8. Kunt u bevestigen dat in het afgelopen jaar bij pluimveebedrijven in Blija, Hierden en Grootschermer honderdduizenden kippen en eenden zijn vergast vanwege vogelgriepuitbraken, waarna de stallen opnieuw zijn gevuld en enkele maanden later opnieuw een vogelgriepbesmetting werd ontdekt en opnieuw alle dieren zijn vergast?[4],[5],[6] Kunt u bevestigen dat in het afgelopen jaar ook een bedrijf in Lutjegast is besmet waarna alle dieren zijn vergast, terwijl dit bedrijf een jaar eerder ook kampte met vogelgriep?[7]

9. Bij hoeveel bedrijven is in de afgelopen vijf jaar twee keer (of vaker) vogelgriep geconstateerd? Bij hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen vijf jaar preventief alle dieren vergast, terwijl zij in dezelfde tijd (al dan niet preventief) al eerder waren ‘geruimd’?

10. Wanneer bent u geïnformeerd over het nieuws dat het vogelgriepvirus in Spanje is overgesprongen naar een nertsenfokkerij, waarna 52.000 nertsen vroegtijdig zijn gedood?[8]

11. Kunt u bevestigen dat nertsen zeer gevoelig zijn voor besmetting met griepvirussen, zowel humane griepvirussen als vogelgriepvirussen en varkensgriepvirussen, dat nerts-op-nerts besmetting eenvoudiger mogelijk is en dat nertsen kunnen fungeren als "mengvaten" die de genetische uitwisseling tussen influenzavirussen van verschillende gastheersoorten vergemakkelijken?

12. Erkent u dat we in coronatijd hebben kunnen zien hoe makkelijk een virus tussen mensen en nertsen heen en weer kon springen?

13. Hoe houdt u zicht op de gevaren voor de volksgezondheid die uit deze besmettingen voortkomen?

14. Ziet u in dit nieuws aanleiding om in Europa (nogmaals) te pleiten voor een Europees verbod op de nertsenfokkerij? Zo nee, waarom niet?

15. Kunt u deze vragen één voor één en binnen twee weken beantwoorden?

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/21/vogelgriep-vastgesteld-in-lunteren
[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/20/vogelgriep-vastgesteld-in-heythuysen
[3] https://www.boerderij.nl/uitbraak-vogelgriep-treft-300-000-leghennen
[4] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2022/10/14/vogelgriep-vastgesteld-in-blija
[5] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2022/06/10/vogelgriep-vastgesteld-op-twee-pluimveebedrijven-in-hierden

[6] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2022/01/24/vogelgriep-vastgesteld-bij-vleeskuikenbedrijf-in-grootschermer
[7] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/11/08/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-lutjegast
[8] https://www.mallorcazeitung.es/umwelt/2022/10/19/vogelgrippe-bei-nerzen-in-spanien-77446978.html