Vragen Van Raan/Van Esch over het toevoegen van klimaat­lessen aan het onder­wijs­cur­ri­culum in Nieuw-Zeeland


Vragen van de leden Van Raan en Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de ministers van OCW en de staatssecretaris van VWS over het toevoegen van klimaatlessen aan het onderwijscurriculum in Nieuw-Zeeland.

Vraag 1:

Kent u het bericht “New Zealand schools to teach students about climate crisis, activism and 'eco anxiety'; Changes to the curriculum will put the country at the forefront of climate crisis education worldwide”?[1]

Vraag 2:

Kunt u een inhoudelijk overzicht verschaffen van de Nieuw-Zeelandse plannen om lesmateriaal aan te bieden over de klimaatcrisis, activisme, duurzaamheid en psychologische effecten van de klimaatcrisis?

Vraag 3:

Wat vindt u van de Nieuw-Zeelandse plannen om lesmateriaal aan te bieden over de klimaatcrisis, activisme, duurzaamheid en psychologische effecten van de klimaatcrisis?

Vraag 4:

Welke onderdelen van de Nieuw-Zeelandse plannen om lesmateriaal aan te bieden over de klimaatcrisis, activisme, duurzaamheid en psychologische effecten van de klimaatcrisis acht u geschikt om over te nemen en te vertalen naar het Nederlands? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5:

Bent u bereid om de Nieuw-Zeelandse lesmaterialen op te vragen en ter beschikking te stellen aan het Nederlandse onderwijsveld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6:

Kunt u meer informatie verschaffen over de pilot op een school in Christchurch die mede ten grondslag ligt aan de Nieuw-Zeelandse plannen?[2]

Vraag 7:

Kunt u een overzicht verschaffen van vergelijkbare Nederlandse ervaringen met dergelijke pilots en initiatieven op het gebied van lesmateriaal over de klimaatcrisis, activisme, duurzaamheid en psychologische effecten van de klimaatcrisis?

Vraag 8:

Welke kansen ziet u om een dergelijke pilot ook in Nederland te laten uitvoeren?

Vraag 9:

Hoe verhouden de toevoegingen aan het Nieuw-Zeelandse curriculum zich tot de inhoud van het huidige Nederlandse curriculum en het curriculum zoals dat vorm krijgt bij de curriculumherziening?

Vraag 10:

Welk deel van de voorgenomen inhoud van de Nieuw-Zeelandse klimaatlessen zou nieuw zijn voor het Nederlandse onderwijs?

Vraag 11:

Hoe verhouden deze toevoegingen aan het Nieuw-Zeelandse curriculum zich tot de Italiaanse plannen voor het integraal verwerken van klimaat¬lessen in het Itali¬aanse onderwijs?[3]

Vraag 12:

Bent u van mening dat – met het oog op een leefbare planeet nu, later, hier en elders – Nederland het voorbeeld van Italië[4] [5] en Nieuw-Zeeland[6] zou moeten volgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13:

Erkent u dat als gevolg van de klimaatcrisis de psychologische effecten van de klimaatcrisis in de toekomst mogelijk nog verder zullen toenemen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 14:

Erkent u dat de psychologische effecten van de klimaatcrisis in het algemeen meer aandacht verdienen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15:

Welke stappen gaat u ondernemen om de psychologische effecten van de klimaatcrisis meer aandacht te geven?

Vraag 16:

Erkent u dat de lakse houding van o.a. de Nederlandse regering ten opzichte van de klimaatcrisis, sterk bijdraagt aan de psychologische effecten van de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.theguardian.com/wo...

2 https://www.theguardian.com/wo...

3 Kamervragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) over de klimaatlessen op Italiaanse scholen:

https://www.partijvoordedieren...

4 https://www.nytimes.com/2019/1...

5 Kamervragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) over de klimaatlessen op Italiaanse scholen:

https://www.partijvoordedieren...

6 https://www.theguardian.com/wo...