Vragen Van Raan over mogelijke fossiele export­steun Santos Basin Pre-Salt Pole


Indiendatum: sep. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan staatssecretaris Van Rij over mogelijke fossiele exportsteun Santos Basin Pre-Salt Pole[1]

 1. Bent u bekend met de ex-ante publicatie op de website van Atradius DSB van een nieuw fossiel project, genaamd Santos Basin Pre-Salt Pole - Stage 3?
 2. Klopt het dat de exportkredietverzekering(ekv)-aanvraag een nieuw te bouwen floating production storage and offloading (FPSO) schip betreft, bedoeld om olie en gas te verwerken?
 3. Klopt het dat deze FPSO wordt ingezet voor ongeveer 30 jaar en als doel heeft om bij te dragen aan de toename van de olie en gasproductie in Brazilië?
 4. Welk Nederlands bedrijf heeft de ekv-aanvraag ingediend? Welke andere exporteurs zijn bij dit project betrokken?
 5. Wat is de te verzekeren waarde?
 6. Welke andere (buitenlandse) financiële instellingen, zoals exportkredietverzekeraars en private banken, zijn bij dit project betrokken?
 7. Klopt het dat dit project volledig in strijd is met de tijdens COP26 gemaakte afspraken om per eind 2022 te stoppen met ekv-steun voor fossiele projecten? Waarom wel of niet?
 8. Bent u het met de PvdD eens dat het zeer onwenselijk is om voor het einde van 2022 nog dergelijke grote fossiele projecten te verzekeren die tot decennialange uitstoot van enorme hoeveelheden vervuilende emissies leiden? Waarom wel of niet?
 9. Bent u ermee bekend dat de projectdocumenten vermelden dat het project een negatieve impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen en dat het project zal bijdragen aan een significante toename aan olieproducten en het gebruik van fossiel gas in Brazilië?
 10. Erkent u dat dit in strijd is met de laatste wetenschappelijke inzichten, namelijk dat er geen enkele ruimte meer is voor nieuwe fossiele projecten, willen we in lijn blijven met 1,5 graden?
 11. Hoe verklaart u dat dit project überhaupt in overweging wordt genomen?
 12. Kunt u aangeven of er in kaart is gebracht hoeveel emissies dit project gezien de olie en het gas die het zal produceren zal genereren over de komende decennia? Zo ja, voor hoeveel uitstoot gaat dit project zorgen? Zo nee, bent u bereid om alsnog boven tafel te krijgen hoeveel uitstoot er mede mogelijk gemaakt wordt door deze ekv te verstrekken?
 13. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór de Algemene Financiële Beschouwingen?


[1]https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/documenten/ex-ante-a-classification.pdf