Vragen Van Raan over het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaat­beleid


Indiendatum: sep. 2018

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van EZK, SZW en BuZa over het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid.
Deze vragen zijn aanvullend op de vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de ministers van EZK, SZW en BuZa over het bericht dat VNO-NCW is aangesloten bij een machtige lobbygroep die het verhogen van de Europese klimaatambitie actief tegenwerkt.[1]

1) Kent u de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer dat we, in tegenstelling tot de adviezen van o.a. het PBL, in Nederland schonere producten niet rendabeler zouden moeten maken door vervuilende productie meer te belasten omdat bedrijven dan naar een andere landen zouden verhuizen?[2] [3]

2) Erkent u dat de voorzitter van VNO-NCW hiermee gebruik maakt van exact het type argument dat in de recent uitgelekte lobbystrategie van Business Europe werd geadviseerd als te gebruiken frame om klimaatambitie tegen te werken?[4] Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat VNO-NCW zich met deze stellingname openlijk heeft gepositioneerd als een van de tegenkrachten in het realiseren van ambitieus klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

4) Kent u de berichten ‘Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd’ en ‘Klimaatplannen te vaag voor doorrekening’?[5] [6]

5) Deelt u de mening dat de tegenvallende resultaten aan de klimaattafels niet los vallen te zien van de weinig constructieve houding van, in dit geval, VNO-NCW? Zo nee, waarom niet?


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-de-anti-klimaatlobby-van-business-europe-en-vno-ncw
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/25/we-leven-niet-in-een-model-a1776929
[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/25/kabinet-heeft-geen-echte-visie-op-klimaatbeleid-a1778280
[4] Quotes uit de strategische lobbynotitie van Business Europe:
- “To be rather positive as long as it remains as a political statement, with no implications on the range of 2030 EU legislations (ETS, effort-sharing, etc.)”
- “to oppose the new increase of ambition, using the usual arguments of global playing field, we cannot compensate for others, etc.”
- “to challenge the process, such as the need for more transparency on the calculations, need for an impact assessment, risk of creating instability, etc.”?
- “to ‘minimise’ the issue arguing that the formalisation of a ‘de facto’ extra ambition is not what matters most.”
https://unearthed.greenpeace.o...
[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-klimaatakkoord-wordt-gesaboteerd-zegt-oud-kroonlid-van-de-ser-stop-met-polderen-je-laat-de-kalkoen-toch-ook-niet-meebeslissen-over-het-kerstdiner-~bbb18de7/
[6] https://nos.nl/artikel/2252053-klimaatplannen-te-vaag-voor-doorrekening.html

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 15 nov. 2018

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken over het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid (ingezonden 28 september 2018).

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 15 november 2018).

Vraag 1

Kent u de uitspraken van de VNO-NCW-voorzitter dat, in tegenstelling tot de adviezen van o.a. het PBL, in Nederland schonere producten niet rendabeler gemaakt zouden moeten worden door vervuilende productie meer te belasten omdat bedrijven dan naar een andere landen zouden verhuizen?1 2

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Erkent u dat de voorzitter van VNO-NCW hiermee gebruik maakt van exact het type argument dat in de recent uitgelekte lobbystrategie van Business Europe werd geadviseerd als te gebruiken frame om klimaatambitie tegen te werken?3 Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

Het kabinet volgt, zoals benoemd in de kabinetsappreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord, een aanpak voor uitstootverminde-ring in de industrie langs drie sporen: kostenreductie, borging en maatwerk. Ik constateer dat VNO-NCW aandacht vraagt voor de internationale concur-rentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en weglekeffecten van CO2-uitstoot. Dit zijn ook voor het kabinet belangrijke aandachtspunten. De investeringen die nodig zijn om een transitie te kunnen maken, vergen dat de Nederlandse industrie als internationale koploper, zijn concurrentiepositie op (middel)lange termijn duurzaam versterkt. Bovenstaande rechtvaardigt dat overheid en industrie gezamenlijk bijdragen aan de benodigde investeringen.

Vraag 3

Deelt u de mening dat VNO-NCW zich met deze stellingname openlijk heeft gepositioneerd als een van de tegenkrachten in het realiseren van ambitieus klimaatbeleid? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Zoals ook beantwoord op vraag 2, ik constateer dat VNO-NCW aandachtspun-ten uit die ook de aandacht hebben van het kabinet.

Vraag 4

Kent u de berichten «Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd» en «Klimaat-plannen te vaag voor doorrekening»?4 5

Antwoord 4

Ja.

Vraag 5

Deelt u de mening dat de tegenvallende resultaten aan de klimaattafels niet los vallen te zien van de weinig constructieve houding van, in dit geval, VNO-NCW? Zo nee, waarom niet? Quotes uit de strategische lobbynotitie van Business Europe: –«To be rather positive as long as it remains as a political statement, with no implications on the range of 2030 EU legislations (ETS, effort-sharing, etc.)» –«to oppose the new increase of ambition, using the usual arguments of global playing field, we cannot compensate for others, etc.» –«to challenge the process, such as the need for more transparency on the calculations, need for an impact assessment, risk of creating instability, etc.»? –«to «minimise» the issue arguing that the formalisation of a «de facto» extra ambition is not what matters most.»

Antwoord 5

Nee. Het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord is het resultaat van de inbreng van een groot aantal partijen. Uit de analyses van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau blijkt dat partijen met het voorstel voor hoofdlijnen op koers liggen en de reductiedoel-stelling van 49% in 2030 binnen bereik is. Daarvoor is wel een nadere uitwerking nodig van het voorstel op hoofdlijnen in concrete instrumenten en acties. Op 5 oktober jl. heeft het kabinet met de kabinetsappreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen (Kamerstuk 32 813, nr. 220) richting gegeven voor het vervolg.

1 https://www.nrc.nl/nieuws/2018...

2 https://www.nrc.nl/nieuws/2018...

3 https://www.unearthed.greenpea...

4 https://www.volkskrant.nl/nieu...

5 https://nos.nl/artikel/2252053...

Interessant voor jou

Vragen Van Kooten-Arissen over agressie tegen toezichthouders van Staatsbosbeheer

Lees verder

Vragen Van Kooten-Arissen over gebrek aan toezicht op legionella afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer