Vragen Van Raan over het gebruik van de vierde baan op Schiphol


Indiendatum: jun. 2018

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van I&W over het gebruik van de vierde baan op Schiphol.

  1. Kent u de flight-tracking website Casper Flight Tracking?
  2. Kunt u bevestigen dat in de vijf tijdslots op 9 mei waarin sprake is geweest van een 4e baangebruik, er niet meer dan 80 vliegtuigbewegingen zijn geweest?
  3. Kunt u aangeven hoeveel vliegtuigbewegingen er geweest zijn tijdens de vijf tijdslots waarin sprake is geweest van een 4e baangebruik? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er volgens u sprake geweest van omstandigheden waardoor de regel van het gebruik van de 4e baan niet van toepassing zou zijn?
  5. Kunt u voor het jaar 2016 en 2017 per dag aangeven wat het aantal uren 4e baangebruik betrof en wat het aantal vliegtuigbewegingen was voor die die dagen op de 4e baan waarop het aantal van 80 werd overschreden? Kunt u telkens aangeven wat de reden was van de overschrijding, al dan niet vallend onder de omstandigheden waardoor de regel van het gebruik van de 4e baan niet van toepassing zou zijn? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u voor het jaar 2017 aangeven hoeveel van de zakelijke vliegtuigbewegingen vallend onder ‘general aviation’ (exclusief helikoptergebruik) een slot nodig had? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven hoeveel slots voor het lopende gebruiksjaar 2018 voor de zakelijke vliegtuigbewegingen zijn uitgegeven, daar het totaal aantal van 500.000 slots voor dit jaar al een tijd geleden zijn uitgegeven? Zo nee, waarom niet?