Vragen Van Raan over het bericht dat tien­tallen Haagse basis­scholen Shell-festival Gene­ration Discover boycotten


Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van OCW over het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten.

1) Kent u het bericht ’38 basisscholen niet naar Shell-festival Generation Discover’?[1] [2]

2) Wat vindt u van de beslissing van Gerard van Drielen (bestuursvoorzitter van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglenden) om zijn leerlingen te beschermen tegen de greenwashing van Shell?

3) Bent u bereid om ook alle andere Nederlandse scholen op te roepen om niet af te reizen naar het greenwashfestival van Shell, aangezien het winstmodel van Shell is gebaseerd op het tot in de verre toekomst gebruiken van fossiele brandstoffen, waarmee de belangen van kinderen rechtstreeks worden geschaad? Zo nee, waarom niet?

4) Kent u, behalve de turbulente discussie in de Haagse gemeenteraad over de toewijzing van subsidie aan Generation Discover[3], ook het bericht ‘Gemeente Den Haag steunt het scholierenfestival van Shell niet langer’?[4] [5]

5) Klopt het dat de Secretaris-Generaal van het ministerie van OCW aanwezig zal zijn bij de opening van Generation Discover Festival?[6]

6) Erkent u dat het een tegenstrijdig beeld oplevert dat de Secretaris-Generaal van het ministerie van OCW aanwezig is bij de opening van een greenwashfestival van Shell, waar de gemeente Den Haag en tientallen Haagse basisscholen zich inmiddels van hebben gedistantieerd? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u bereid om de Secretaris-Generaal van het ministerie van OCW op te dragen om vriendelijk te bedanken voor de openingsceremonie van Generation Discover? Zo nee, waarom niet?

8) Is het ministerie van OCW ook op andere wijze nog betrokken bij het greenwashfestival Generation Discover 2018? Zo ja, kunt u dat uitgebreid toelichten?[1] https://www.ad.nl/den-haag/38-...
[2] https://www.denhaagcentraal.ne...
[3] http://c.connectedviews.com/01...
[4] https://www.trouw.nl/home/geme...
[5] https://www.fluxenergie.nl/den...
[6] https://www.voeks.nl/joomla/in...