Vragen Van Raan over het bericht dat tien­tallen Haagse basis­scholen Shell-festival Gene­ration Discover boycotten


Indiendatum: okt. 2018

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van OCW over het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten.

1) Kent u het bericht ’38 basisscholen niet naar Shell-festival Generation Discover’?[1] [2]

2) Wat vindt u van de beslissing van Gerard van Drielen (bestuursvoorzitter van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglenden) om zijn leerlingen te beschermen tegen de greenwashing van Shell?

3) Bent u bereid om ook alle andere Nederlandse scholen op te roepen om niet af te reizen naar het greenwashfestival van Shell, aangezien het winstmodel van Shell is gebaseerd op het tot in de verre toekomst gebruiken van fossiele brandstoffen, waarmee de belangen van kinderen rechtstreeks worden geschaad? Zo nee, waarom niet?

4) Kent u, behalve de turbulente discussie in de Haagse gemeenteraad over de toewijzing van subsidie aan Generation Discover[3], ook het bericht ‘Gemeente Den Haag steunt het scholierenfestival van Shell niet langer’?[4] [5]

5) Klopt het dat de Secretaris-Generaal van het ministerie van OCW aanwezig zal zijn bij de opening van Generation Discover Festival?[6]

6) Erkent u dat het een tegenstrijdig beeld oplevert dat de Secretaris-Generaal van het ministerie van OCW aanwezig is bij de opening van een greenwashfestival van Shell, waar de gemeente Den Haag en tientallen Haagse basisscholen zich inmiddels van hebben gedistantieerd? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u bereid om de Secretaris-Generaal van het ministerie van OCW op te dragen om vriendelijk te bedanken voor de openingsceremonie van Generation Discover? Zo nee, waarom niet?

8) Is het ministerie van OCW ook op andere wijze nog betrokken bij het greenwashfestival Generation Discover 2018? Zo ja, kunt u dat uitgebreid toelichten?[1] https://www.ad.nl/den-haag/38-...
[2] https://www.denhaagcentraal.ne...
[3] http://c.connectedviews.com/01...
[4] https://www.trouw.nl/home/geme...
[5] https://www.fluxenergie.nl/den...
[6] https://www.voeks.nl/joomla/in...

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 12 nov. 2018

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat tientallen Haagse basisscholen Shell-festival Generation Discover boycotten (ingezonden 16 oktober 2018).

Antwoord van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) (ontvangen 12 november 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht »38 basisscholen niet naar Shell-festival Generation Discover»?1 2

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u van de beslissing van Gerard van Drielen (bestuursvoorzitter van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden) om zijn leerlingen te beschermen tegen de «greenwashing» van Shell?

Antwoord 2

Het onderwijs leert onze leerlingen om zelf kritisch naar hun omgeving te kijken, daar zijn onze leraren en docenten ook expert in. Dit doen ze door zelf te bepalen hoe zij hun onderwijs inrichten en welke evenementen daarbij wel of niet bezocht worden. Het is niet aan de regering om het wel of niet bezoeken van een evenement te beoordelen.

Vraag 3

Bent u bereid om ook alle andere Nederlandse scholen op te roepen om niet af te reizen naar het greenwashfestival van Shell, aangezien het winstmodel van Shell is gebaseerd op het tot in de verre toekomst gebruiken van fossiele brandstoffen, waarmee de belangen van kinderen rechtstreeks worden geschaad? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Nee. Elke school in Nederland is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de invulling van het onderwijs. Daarbij geldt ook dat scholen verantwoordelijk zijn voor het maken van afwegingen in het onderhouden van banden met het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Ik laat het aan de scholen zelf om een inschatting te maken of het Generation Discover Festival ten goede komt aan het leer- en ontwikkelproces van de leerlingen.

Vraag 4

Kent u, behalve de turbulente discussie in de Haagse gemeenteraad over de toewijzing van subsidie aan Generation Discover3, ook het bericht «gemeente Den Haag steunt het scholierenfestival van Shell niet langer»?4 5

Antwoord 4

Ja.

Vraag 5

Klopt het dat de secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aanwezig zal zijn bij de opening van het Generation Discover Festival?6

Antwoord 5

Ja.

Vraag 6

Erkent u dat het een tegenstrijdig beeld oplevert dat de secretaris-generaal van het Ministerie van OCW aanwezig is bij de opening van een greenwash-festival van Shell, waar de gemeente Den Haag en tientallen Haagse basisscholen zich inmiddels van hebben gedistantieerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Nee. Nederland schreeuwt om goed technisch personeel. Gezamenlijk met het bedrijfsleven probeer ik zoveel mogelijk leerlingen enthousiast te maken voor een toekomst in de techniek. Dit doet dit kabinet door jaarlijks 100 miljoen euro te investeren in het techniekonderwijs in het vmbo, maar ook tijdens een festival van het bedrijfsleven. Jongeren zijn vaak minder bekend met bètavakken of welke carrièremogelijkheden er in de techniek zijn. Met het Generation Discover Festival dragen meerdere betrokken partijen bij aan de ontwikkeling van jong talent en het enthousiasmeren van onze leerlingen voor de techniek.

Vraag 7

Bent u bereid om de secretaris-generaal van het Ministerie van OCW op te dragen om vriendelijk te bedanken voor de openingsceremonie van Genera-tion Discover? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7

Dit is niet meer aan de orde omdat het evenement ondertussen al plaats heeft gevonden.

Vraag 8

Is het Ministerie van OCW ook op andere wijze nog betrokken bij het greenwashfestival Generation Discover 2018? Zo ja, kunt u dat uitgebreid toelichten?

Antwoord 8

Tijdens het Generation Discover Festival heeft het jaarlijkse CEO overleg in het kader van het Techniekpact plaats gevonden. Dit CEO overleg is in 2016 gestart door mijn voorganger Staatssecretaris Dekker. Tijdens dit overleg spreekt OCW met de 10 CEO’s van de grote techniekbedrijven (Siemens, ASML, IBM, Thales, Tata Steel, Shell, Philips, AkzoNobel, DSM en Unilever) over onderwerpen zoals hoe enthousiasmeren we onze leerlingen én leerkrachten voor een carrière in de techniek.

1 https://www.ad.nl/den-haag/38-...

2 https://www.denhaagcentraal.ne...

3 http://c.connectedviews.com/01...

4 https://www.trouw.nl/home/geme...

5 https://www.fluxenergie.nl/den...

6 https://www.voeks.nl/joomla/in...

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over zienswijze 'Dierproeven ten behoeve van de Veehouderij' van Raad voor Dieraangelegenheden

Lees verder

Vragen Akerboom over het nieuws dat Nederland genetische gegevens gaat delen met andere EU-landen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer