Vragen Van Raan over inge­bruikname biomas­sa­cen­trale Zaandam zonder vergunning


Indiendatum: jan. 2020

Schriftelijke vragen van het lid van Raan aan de minister voor Milieu en Wonen en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat er in Zaandam een biomassacentrale zonder vergunning in gebruik is genomen

 1. Kent u het bericht ‘Omstreden biomassacentrale Zaandam gestart zónder vergunning: “Maar die komt er aan”’?[1]
 2. Kunt u aangeven waarom een biomassacentrale zonder vergunning in bedrijf genomen mag worden? Kunt u aangeven hoe lang een biomassacentrale zonder vergunning zou mogen draaien? Hoe wordt die periode bepaald?
 3. Kunt u aangeven waarom het noodzakelijk is dat het proefdraaien gebeurt voordat de vergunning is afgegeven? Waarom kan er niet gewacht worden met opstarten tot er daadwerkelijk een vergunning is verleend?
 4. Kunt u aangeven op basis van welke wetgeving de vergunning wordt verleend? Op basis van welke wetgeving wordt de stikstofuitstoot van deze centrale vergund?
 5. Wie is aansprakelijk mocht de vergunning onverhoopt niet worden verleend?
 6. Klopt het dat de vergunningverlening weer op gang kwam na het aannemen van de spoedwet Stikstof?
 7. Is de bouw van biomassacentrales naar uw mening de gewenste invulling van de met pijn en moeite gerealiseerde stikstofreductie?
 8. Is al bekend hoe de provincie gereageerd heeft op de door Mobilisation for the Environment ingediende zienswijze?
 9. Is het naar uw mening verstandig om een biomassacentrale (met bijbehorende luchtvervuiling) te bouwen in de directe omgeving van een ziekenhuis, een middelbare school, sportvelden en een groot aantal woningen? Zeker als dichtbij ook al een snelweg en een klaverbladknooppunt (A7/A8) liggen?
 10. Bent u bekend met wetenschappelijke studies die de schadelijke effecten van een verslechterde luchtkwaliteit aantonen zoals bijvoorbeeld de studie die het verband aantoont tussen de luchtkwaliteit en het concentratievermogen van scholieren?[2]
 11. Kunt u aangeven of er meer biomassacentrales in Nederland zijn die in gebruik zijn genomen zonder de benodigde vergunning? Zo nee, bent u bereid dit te inventariseren?
 12. Verwacht u dat het in de toekomst vaker zal voorkomen dat biomassacentrales zonder vergunning in gebruik worden genomen? Acht u dit wenselijk?
 13. Kunt u aangeven of er meer biomassacentrales in Nederland gebouwd worden in de directe omgeving van ziekenhuizen, scholen, sportvelden, woningen en andere locaties waar luchtvervuiling extra ongewenst is? Zo ja, waar? En wat gaat u daar aan doen?

[1] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/259672/omstreden-biomassacentrale-zaandam-gestart-zonder-vergunning-maar-die-komt-eraan

[2] https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2017/03000/Traffic_related_Air_Pollution_and_Attention_in.5.aspx