Vragen Van Raan over een ernstig veilig­heids­in­cident op Schiphol


Indiendatum: apr. 2018

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over een ernstig veiligheidsincident op Schiphol.

  1. Hoe beoordeelt u het nieuws dat twee vliegtuigen bijna met elkaar in botsing zijn gekomen boven de luchthaven Schiphol [1]?
  2. Kunt u schetsen wat de gevolgen zouden zijn geweest als deze twee vliegtuigen met elkaar in botsing waren gekomen?
  3. Hoe verhoudt dit bericht zich tot uw eerdere antwoord waarin u stelt dat “LVNL en het Gilde van luchtverkeersleiders hebben aangegeven dat de veiligheid op Schiphol op dit moment niet in het geding is en er zijn ook geen signalen daartoe uit het toezicht door de ILT” [2]?
  4. Kunt u aangeven op welk moment, bij welk incident of bij welke hoeveelheid incidenten de grens gepasseerd wordt? Wanneer zult u stellen dat de veiligheid wel in het geding is?
  5. Wat is de invloed van de vervanging van het asfalt op één van de banen en de bijzondere windomstandigheden, zoals verwoord in uw antwoorden tijdens het mondelinge vragenuur van 3 april 2018, op de veiligheidssituatie op, boven en rond de luchthaven?
  6. Wanneer kan de Kamer de tijdens het debat over het OVV rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol toegezegde informatie verwachten?

[1] https://nos.nl/artikel/2225576-ovv-onderzoekt-bijna-botsing-op-schiphol.html
[2] Aanhangsel van de Handelingen, Vergaderjaar 2017–2018, nr. 1036

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer