Vragen Van Raan over de noodzaak van een progres­sieve vlieg­be­lasting voor veel­vliegers


Indiendatum: 1 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de staatsecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de noodzaak van een progressieve vliegbelasting voor veelvliegers

 1. Kent u het bericht “A few frequent flyers ‘dominate air travel’”en het rapport “Elite Status: Global inequalities in flying”? [1][2]
 2. Herinnert u zich het bericht “Slim vervoerspakket levert 9 miljoen ton CO2 besparing op”? [3]
 3. Wat is uw reactie op het rapport “Elite Status: Global inequalities in flying”?
 4. Erkent u de vaststelling van Alethea Warrington – werkzaam bij Possible, de organisatie achter het rapport – dat een kleine minderheid van veelvliegers een oneerlijk deel van de vluchten voor zijn rekening neemt? Zo nee, waarom niet?
 5. Deelt u de mening dat een veelvliegerstaks een eerlijkere manier is om vliegverkeer te belasten dan een vlakke vliegtaks, omdat daarmee grotere vervuilers meer gaan betalen? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de mening, onder andere uitgedragen door de Climate Change Committee en de Citizens’ Assembly van het VK, dat een veelvliegerstaks een goed idee is? Zo nee, waarom niet?
 7. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat veelvliegers een eerlijke prijs gaan betalen voor de vele vliegreizen die zij maken?
 8. Herinnert u zich het onderzoek gedaan door I&O Research in opdracht van Milieudefensie waaruit naar voren kwam dat 69% van de Nederlanders voor een heffing op vliegtickets is waarbij naarmate men meer vliegt de prijs van het ticket omhooggaat? [4]
 9. Erkent u dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor een veelvliegerstaks? Zo nee, waarom niet?
 10. Deelt u de mening dat een veelvliegerstaks, in lijn met het principe ‘de vervuiler betaalt’, steeds meer gewenst is in de samenleving? Zo nee, waarom niet?
 11. Deelt u de mening van John Sauven van Greenpeace dat ook Air Miles aan banden moet worden gelegd, zodat veelvliegers niet langer worden beloond voor de vele kilometers die zij met het vliegtuig afleggen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.bbc.com/news/science-environment-56582094

[2] https://static1.squarespace.com/static/5d30896202a18c0001b49180/t/605a0951f9b7543b55bb003b/1616513362894/Elite+Status+Global+inequalities+in+flying.pdf

[3] https://milieudefensie.nl/actueel/slim-vervoerspakket-levert-9-miljoen-ton-co2-besparing-op

[4] https://www.ioresearch.nl/actueel/steun-voor-heffing-op-vliegtickets/