Vragen Van Raan/Laçin/Kröger over de impact van de vernie­tiging van de PAS door de Raad van State op de besluit­vorming omtrent Lelystad Airport


Vragen van de leden Van Raan (Partij voor de Dieren), Laçin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de minister van I&W over de impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport.

1. Kent u het bericht “Tegenstanders Lelystad Airport blij met stikstofuitspraak: 'Hoop voor bewoners Veluwe'”?[1]

2. Wat zijn de gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State voor de status van Lelystad Airport als ‘prioritair project’?

3. Kunt u een volledige tijdlijn verschaffen van alle aan stikstof en PAS-gerelateerde procedures en besluitvorming in het dossier Lelystad Airport tot nu toe en in de toekomst?

4. Kunt u in dit feitenrelaas duidelijk maken welke veranderingen er exact zijn opgetreden na het wegvallen van de PAS?

5. Kunt u een volledig overzicht verschaffen van alle relevante wetgeving en procedures waar, nu de PAS is weggevallen, de toekomstige besluitvorming rond Lelystad Airport op gebaseerd zal zijn?

6. Klopt het dat er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van Lelystad Airport, een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd op basis van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, hoe zit het dan?

7. Erkent u dat er, alvorens een besluit genomen kan worden over de toekomst van Lelystad Airport, eerst nieuw onderzoek gedaan moet worden naar de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden in de omgeving van Lelystad Airport en onder de laagvliegroutes? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat het in niemands voordeel is als er wéér grote twijfels zullen ontstaan bij de kwaliteit van een luchtvaartrapport? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt u de mening dat het daarom belangrijk is om alle tijd te nemen die nodig is om hier een goed en gedegen onderzoek naar te verrichten? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.omroepgelderland.n...