Vragen Van Raan/Kröger/Laçin over de stik­stof­be­re­ke­ningen inzake Lelystad Airport


Vragen van de leden Van Raan (Partij voor de Dieren), Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) aan de ministers van I&W en LNV over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport.

1) Door welke bureaus is gewerkt aan de aan Lelystad Airport gerelateerde invoerbestanden van 2 augustus 2019, welke werden besproken in het vragenuurtje van 11 februari 2020?

2) Op welk moment was men zich op het ministerie bewust dat er behoefte was aan nieuwe berekeningen omdat de oude niet meer volstaan? Kunt u hiervan een tijdlijn opstellen?

3) Gaat het bij de documenten van 2 augustus 2019 om emissieberekeningen, depositieberekeningen, invoerbestanden of om complete AERIUS-berekeningen waarin vliegverkeer, wegverkeer en platform-gebonden verkeer is gemodelleerd? Kunt u dit uitgebreid toelichten?

4) Klopt het dat de betreffende bestanden van 2 augustus 2019 andere uitkomsten gaven dan de berekeningen die tot dan toe gedaan waren en waar het LVB op is gebaseerd? Zo nee, hoe zit het dan?

5) Op welke datum is de opdracht gegeven voor het opstellen van deze nieuwe stikstofberekeningen, invoerbestanden of ander type onderzoek?

6) Door wie is de opdracht gegeven voor het opstellen van deze nieuwe stikstofberekeningen, invoerbestanden of ander type onderzoek?

7) Waarom is de opdracht gegeven voor het opstellen van deze nieuwe stikstofberekeningen, invoerbestanden of ander type onderzoek?

8) Kunt u de opdracht en vraagstelling aan het RIVM delen met de Tweede Kamer?

9) Herinnert u zich uw antwoorden op de Kamervragen van de leden Van Raan, Laçin en Kröger (d.d. 5 juni 2019) over de impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport?[1]

10) Waarom is in uw antwoord op vraag 3 uit deze vragenset, die verzoekt om een volledige tijdlijn te verschaffen van alle aan stikstof en PAS-gerelateerde procedures en besluitvorming in het dossier Lelystad Airport tot nu toe en in de toekomst, geen vermelding gemaakt van het bestaan en de functie van de nieuwe stikstofberekeningen, invoerbestanden of ander type onderzoek?[2]

11) Waarom is de Tweede Kamer op een later moment niet alsnog geïnformeerd over het bestaan van deze nieuwe stikstofberekeningen, invoerbestanden of ander type onderzoek?

12) Waarom is in dit antwoord[3]geen vermelding gemaakt van de zogenaamde fasen in het onderzoekstraject dat uiteindelijk tot een passende beoordeling zou moeten leiden, zoals u uiteindelijk vlak voor het vragenuurtje van 11 februari 2020 alsnog aan de Tweede Kamer schreef?[4]

13) Waarom is er niet eerder dan op 11 februari 2020 melding gemaakt van de zogenaamde fasen in het onderzoekstraject dat uiteindelijk tot een passende beoordeling zou moeten leiden?

14) Is na deze herberekeningen, bij een andere uitkomst van de stikstofdepositie van Lelystad Airport, de oude melding in het kader van de PAS nog geldig?

15) Wordt deze oude melding op basis van de oude berekening, net als andere projecten, gelegaliseerd? Of volgt er een geheel nieuwe beoordeling?

16) Kunt u een overzicht verschaffen van alle andere bij u bekende stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken inzake Lelystad Airport, in gang gezet sinds de MER 2018?

17) Kunt u bij al deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken inzake Lelystad Airport, aangeven op welke datum de opdracht is gegeven voor het opstellen van deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken?

18) Kunt u bij al deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken inzake Lelystad Airport, aangeven door wie de opdracht is gegeven voor het opstellen van deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken?

19) Kunt u bij al deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken inzake Lelystad Airport, aangeven door welk bureau deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken zijn uitgevoerd?

20) Kunt u bij al deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken inzake Lelystad Airport, aangeven waarom de opdracht is gegeven voor het opstellen van deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken?

21) Kunt u bij al deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken inzake Lelystad Airport, aangeven waarom de Tweede Kamer nog niet eerder is geïnformeerd over het bestaan van deze stikstofberekeningen, invoerbestanden en onderzoeken?

22) Herinnert u zich dat u in antwoord op Kamervragen van de leden Kröger en Bromet heeft gesteld dat al het wegverkeer van en naar de luchthaven is meegenomen in de MER 2018?[5]

23) Wanneer realiseerde u zich dat de MER 2018 niet volledig was omdat het wegverkeer niet volledig in beeld was?

24) Waarom heeft u op dat moment dat u zich realiseerde dat de MER 2018 niet volledig was, omdat het wegverkeer niet volledig in beeld was, de Tweede Kamer niet op de hoogte gebracht van het feit dat de antwoorden op deze Kamervragen[6]niet meer klopte?

25) Kunt u garanderen dat er tussen de MER 2018 en de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 geen andere stikstofberekeningen, invoerbestanden of onderzoeken voor Lelystad Airport zijn opgesteld die nog niet bij de Tweede Kamer bekend zijn? Zo nee, kunt u alle additionele stikstofberekeningen, invoerbestanden of onderzoeken delen met de Tweede Kamer?

26) Waarom leidt de uitspraak van de Raad van State over de PAS tot het opnieuw vaststellen van de stikstofuitstoot van het project Lelystad Airport?

27) Kunt u verklaren waarom er meer emissies zouden zijn dan eerder in de MER 2018 werd beschreven?

28) Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] Antwoord op Kamervragen (d.d. 5 juni 2019) van de leden Van Raan, Laçin en Kröger over de impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport 2019D23230.

[2] Antwoord op Kamervragen (d.d. 5 juni 2019) van de leden Van Raan, Laçin en Kröger over de impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport 2019D23230.

[3] Antwoord op Kamervragen (d.d. 5 juni 2019) van de leden Van Raan, Laçin en Kröger over de impact van de vernietiging van de PAS door de Raad van State op de besluitvorming omtrent Lelystad Airport 2019D23230.

[4] Brief minister Van Nieuwenhuizen (d.d. 11 februari 2020): “Stand van zaken projectspecifieke beoordeling Luchthaven Lelystad”.

[5] Antwoord op Kamervragen (d.d. 14 februari 2019) van de leden Kröger en Bromet over de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad.

[6] Antwoord op Kamervragen (d.d. 14 februari 2019) van de leden Kröger en Bromet over de stikstofdepositie bij luchthaven Lelystad.