Vragen Van Esch over het uitstel van de presen­tatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0


Indiendatum: 10 okt. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het uitstel van de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0.

1. Kent u de berichten ‘De zorg moet duurzamer, maar organisaties zijn het oneens over de manier waarop’ en ‘Zorg moet in beweging komen om milieu-impact te verkleinen’?

2. Klopt het dat de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 afgelopen donderdag zou worden gepresenteerd, maar dat dit is uitgesteld?

3. Klopt het dat dit uitstel komt doordat nog niet alle partijen de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 hebben ondertekend, omdat verplichtingen die aan duurzaamheid worden gesteld nog onvoldoende vorm hebben gekregen? Zo nee, hoe zit dit dan? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat verplichtende duurzaamheidsafspraken wel voldoende vorm krijgen?

4. Wat is uw reactie op dat sommige partijen twijfelen om de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 te ondertekenen, omdat zij bedenkingen hebben over hoe verplichtingen moeten worden gecontroleerd en over welke gevolgen er worden verbonden aan een niet behaalde doelstelling?

5. Welke zorgorganisaties hebben allemaal hun twijfels bij het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0?

6. Wat gaat u doen om het belang van verplichtende afspraken in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 bij deze organisaties te benadrukken en deze organisaties ervan te overtuigen de Green Deal wel te ondertekenen?

7. Welke zorgorganisaties zijn allemaal enthousiast over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0?

8. Hoe betrekt u in de verdere gesprekken over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 uw toezegging over het meenemen van de adviezen van de Gezondheidsraad over verduurzaming van hulpmiddelen in de Green Deal?

9. Tot wanneer is de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 uitgesteld?

10. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden, vóór de begrotingsbehandeling van VWS (gepland in de week van 17 oktober a.s.)?