Vragen Van Esch over de Nutri-Score


Indiendatum: 19 apr. 2023

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Nutri-Score

  1. Kent u het bericht ‘Voedingswetenschappers sturen brandbrief aan kabinet: ‘wacht met Nutri-Score’?[1][2]
  2. Deelt u de bevinding van de Gezondheidsraad dat de Nutri-Score consumenten kan helpen een gezondere voedselkeuze te maken, maar dat de Nutri-Score nog niet altijd in lijn is met de Nederlandse voedingsrichtlijnen en het essentieel is dat dit wordt opgelost?[3]
  3. Bent u op de hoogte dat producten zoals witte pannenkoeken met extra proteïne, chocolade mueslirepen met zoetstoffen en friet een groene score krijgen? Wat vindt u hiervan?
  4. Bent u op de hoogte dat 20% tot 25% van de producten een verkeerde Nutri-Score krijgen (een groene score, maar niet in de Schijf van Vijf of een geel/oranje score, maar wel in de Schijf van Vijf)?[4] Wat is uw reactie hierop?
  5. Snapt u dat wanneer de Nutri-Score niet in lijn is met de voedingsrichtlijnen, dit erg verwarrend is voor consumenten en onwerkbaar voor de beroepsgroepen die voedingsadvies geven, zoals diëtisten, gewichtsconsulenten en leefstijlcoaches?
  6. Hoe rijmt u deze verwarring met het Preventieakkoord waarin staat dat het in te voeren voedselkeuzelogo nadrukkelijk moet aansluiten bij de manier waarop mensen hun keuzes maken, dat begrijpelijkheid voor de consument leidend is en dat de criteria van de Schijf van Vijf uitdrukkelijk verwerkt zijn?
  7. Bent u op de hoogte dat Nutri-Score zoals die nu is health-washing stimuleert; dat bij het gebruik van de Nutri-Score vaak nog veel zout en suiker kan worden toegevoegd aan gezonde producten – bijvoorbeeld bij groente, fruit en peulvruchten – zonder dat dit een lagere Nutri-Score tot gevolg heeft? Bent u het ermee eens dat dit productverbetering, zoals beoogt wordt met het Nationaal Akkoord Verbeteren Productsamenstelling, ondermijnt en daarmee uw preventiebeleid?
  8. Bent u bereid te wachten met het invoeren van de Nutri-Score, totdat de aanbevelingen van de Gezondheidsraad zijn doorgevoerd, zoals de voedingswetenschappers vragen? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat uitstel niet leidt tot afstel? Zo nee, bent u bereid om de Nutri-Score gefaseerd in te voeren, te beginnen bij productgroepen waarbij de aansluiting op de Nederlandse voedingsrichtlijnen al goed is?
  9. Als u ervoor kiest de Nutri-Score wel definitief in te voeren, hoe gaat u er dan voor zorgen dat de Nutri-Score in lijn wordt gebracht met de Nederlandse voedingsrichtlijnen, zodat het niet meer verwarrend is voor consumenten?
  10. Als u ervoor kiest de Nutri-Score wel definitief in te voeren, hoe gaat u er dan voor zorgen dat de Nutri-Score het preventiebeleid op het gebied van productverbetering niet tegenwerkt?

[1] https://www.skipr.nl/nieuws/voedingswetenschappers-sturen-brandbrief-aan-kabinet-wacht-met-nutri-score/
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/14/voedselwetenschap-nieuw-voedselkeuzelogo-zaait-vooral-verwarring-a4154217
[3] Gezondheidsraad, Advies Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score, pp. 4-5
[4] https://www.researchgate.net/publication/366200510_Nutri-Score_has_been_updated_What_does_that_mean_Nutri-Score_calculated_with_new_algorithm

Interessant voor jou

Vragen Vestering over 9000 varkens die levend zijn verbrand of zijn gestikt in de rook bij een grote stalbrand in Sint-Oedenrode

Lees verder

Vragen Van Raan over het aan banden leggen van ChatGPT in Italië vanwege privacyzorgen en de consequenties hiervan voor Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer