Vragen Van Esch over de moge­lijkheid om honden afscheid laten nemen van hun overleden baasje


Indiendatum: feb. 2020

Vragen van het lid Van Esch aan de minister voor Medische Zorg en Sport over honden afscheid laten nemen van baasje.

  1. Kent u het bericht ‘Ziekenhuis laat hond afscheid nemen van overleden baasje’[1]?
  2. Deelt u de mening dat het heel mooi is dat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) het toeliet dat de hond afscheid kon nemen van zijn in het ziekenhuis overleden baasje?
  3. Wat zijn de voorwaarden waaronder het UMCG huisdieren toelaat in het ziekenhuis en op de intensive care?
  4. Hanteren alle Nederlandse ziekenhuizen dergelijke voorwaarden, waardoor het dus in principe mogelijk is dat een huisdier toegelaten wordt? Zo nee, betekent dat dat er ziekenhuizen zijn waarin huisdieren principieel nooit toegelaten worden in het ziekenhuis en/of op de intensive care?
  5. Indien het laatste het geval is, deelt u de mening dat het wenselijk is dat er gestandaardiseerde voorwaarden komen waaronder het mogelijk is dat huisdieren toegelaten worden in het ziekenhuis en op de intensive care?
  6. Zo ja, gaat u zich hiervoor inzetten en hoe houdt u de Kamer daarvan op de hoogte?
  7. Indien het niet mogelijk mocht zijn om het te standaardiseren in ziekenhuizen, bent u dan bereid om in gesprek te gaan met rouwcentra/uitvaartcentra om het daar mogelijk te maken?

[1] https://nos.nl/artikel/2310340-ziekenhuis-laat-hond-afscheid-nemen-van-overleden-baasje.html