Vragen Van Esch over de gezond­heids­ri­sico’s voor omwo­nenden van geiten­be­drijven


Indiendatum: 11 jul. 2023

1. Kunt u bevestigen dat de GGD adviseert om geen woningen of scholen te bouwen in een straal van twee kilometer rondom geitenboerderijen, vanwege de verhoogde kans op longontstekingen in de directe omgeving van een geitenhouderij die al meer dan tien jaar uit opeenvolgende onderzoeken naar voren komt? [1]

2. Kunt u bevestigen dat er nu al 1,7 miljoen Nederlanders binnen een straal van twee kilometer van een geitenbedrijf wonen?

3. Bent u op de hoogte van het feit dat uit onderzoek van de Gelderlander blijkt dat veel gemeenten ondanks het GGD advies de bouw van nieuwe woonwijken toestaan vlak bij geitenstallen? [2] Wat vindt u hier van?

4. Heeft u zicht op de situatie in andere provincies? Zo ja, wordt hier wel het GGD-advies nageleefd?

5. Wat vindt u ervan dat nieuwe bewoners zelfs niet eens altijd actief worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van het wonen naast een geitenstal?

6. Erkent u dat dit wederom laat zien dat een vrijblijvend advies van de GGD aan gemeenten onvoldoende bescherming biedt voor de gezondheid van de inwoners van die gemeenten?

7. Wat heeft u voor instrumenten om in te grijpen als u ziet dat gemeenten hun inwoners onvoldoende beschermen tegen gezondheidsrisico’s?

8. Gaat u dan nu wél over tot het nemen van landelijke voorzorgsmaatregelen tegen de gezondheidsrisico’s uit de geitenhouderij?

9. Wat gaat u intussen doen om te voorkomen dat gemeenten vergunningen afgeven om te bouwen, zo dicht bij geitenhouderijen?

10. Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://ggdghor.nl/actueel-ber...

[2] https://www.gelderlander.nl/br...

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over de voortdurende mishandeling van piepjonge kalfjes tijdens langeafstandstransporten uit Ierland

Lees verder

Vervolgvragen Van Esch over gezondheidsdoelen in de wet opnemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer