Vragen Van Esch over de effec­ti­viteit van het afschaffen van btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast


Indiendatum: 5 mei 2023

Schriftelijke vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de staatssecretaris van Financiën en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de effectiviteit van het afschaffen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast.

  1. Kent u de berichten 'Nul btw op groente en fruit is haalbaar én effectief'' [1] en '0% VAT for essentials' [2]?
  2. Kunt u aangeven waarom in andere EU lidstaten de btw op o.a. groente en fruit wel verlaagd kan worden tot het nultarief, maar hierover in Nederland kennelijk getwijfeld wordt?
  3. Deelt u de mening dat het belangrijk is om te weten wat de effectiviteit is van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, in ieder geval gericht op de gezondheid en de koopkracht van de bevolking in deze landen? Zo ja, bent u op de hoogte van deze effectiviteit, uitgesplitst per land? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om de OESO opdracht te geven tot een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van het afschaffen/verlagen van de btw op groente en fruit in landen waar dit al is toegepast, waarbij in ieder geval de effecten op de volksgezondheid en de koopkracht worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u het ermee eens dat het afschaffen van btw op groente en fruit niet is bedoeld om de vermogensongelijkheid op te lossen en dit daarom geen steekhoudend argument is om af te zien van de btw verlaging? Zo nee, waarom niet?
  6. Als u onverhoopt niet bereid bent om de btw op groente en fruit af te schaffen, hoe gaat u er dan voor zorgen dat groente en fruit betaalbaarder wordt voor iedereen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de consumptie van verse groente en fruit dan gestimuleerd wordt?

[1] https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2023/nul-btw-op-groente-en-fruit-is-haalbaar-en-effectief/

[2] https://www.theportugalnews.com/news/2023-03-24/0-vat-for-essentials/76027

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het niet controleren van het verdoven van paling voor de slacht

Lees verder

Vervolgvragen Van Esch en Van Raan over directe en indirecte lozingen en/of afvalinjecties onder de Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer