Vragen Van Raan over zwerf­afval


Indiendatum: 5 sep. 2017

Vragen van lid Van Raan (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over zwerfafval

1. Kent u het bericht ‘veel minder zwerfafval met statiegeld op blikje s’ (1), waaruit blijkt dat veel minder zwerfafval ontstaat als er statiegeld op blikjes en kleine flessen is (tussen de 70 en 90%)?

2. Deelt u de mening met brancheorganisatie CBL dat het rapport geen basis van beleid mag zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is uw reactie op de mening van het CBL dat het onderzoeksbureau CE Delft commercieel is en derhalve niet onafhankelijk?

4. Deelt u mening dat de uitkomsten van het rapport zo uitgesproken zijn dat ze niet te negeren zijn en uitgangspunt van het beleid zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u met ons van mening dat belangenorganisaties zoals het CBL, die zich duidelijk hebben uitgesproken tegen statiegeld te zijn (2), geen geloofwaardige kritiek leveren in dit artikel? Zo nee, waarom niet?

6. In hoeverre bent u bereid de onderzoeksuitkomsten van CE Delft als u als basis van beleid en het statiegeld systeem uit te rollen naar het blik en kleine plastic flessen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?


1. Nederlands Dagblad, 1 september 2017
2. https://www.foodlog.nl/artikel...

Indiendatum: 5 sep. 2017
Antwoorddatum: 29 sep. 2017

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Raan (PvdD) over zwerfafval (ingezonden op 5 september).


Vraag 1: Kent u het bericht ‘Veel minder zwerfafval met statiegeld op blikjes’[1], waaruit blijkt dat er veel minder zwerfafval ontstaat als er statiegeld op blikjes en kleine flessen is (tussen de 70 en 90%)?

Antwoord 1: Ja.

Vraag 2: Deelt u de mening met de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat het in het artikel genoemde rapport geen basis voor het beleid mag zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2: Ik ben van mening dat het rapport de feitelijke informatie omvat zoals die op dit moment beschikbaar is over de kosten en effecten van invoering van een statiegeldsysteem voor kleine flesjes en blikjes. Ik zie geen reden waarom deze feitelijke informatie geen basis mag zijn voor beleid.

Vraag 3: Wat is uw reactie op de mening van het CBL dat het onderzoeksbureau CE Delft commercieel is en derhalve niet onafhankelijk?

Antwoord 3: CE Delft is een onafhankelijk adviesbureau dat, onder meer op het terrein van verpakkingen en milieu, studies uitvoert voor overheid, bedrijven en NGO's. Ik heb geen reden te twijfelen aan de onafhankelijkheid van CE Delft als onderzoeksbureau. Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten en NGO’s, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De onderzoeker heeft alle reacties van de leden van de klankbordgroep op transparante wijze behandeld en doet in het rapport uitgebreid verslag van de aanpak en gebruikte bronnen. Daarnaast heeft een onafhankelijke deskundige het resultaat van het onderzoek beoordeeld en zijn hoofdconclusie luidt (citaat): "Het onderzoek is op degelijke wijze uitgevoerd. Er is een grote hoeveelheid informatie verzameld. Deze informatie wordt genuanceerd besproken en gepresenteerd. De berekeningen worden uitvoerig onderbouwd in bijlagen." Zijn beoordeling is in het rapport opgenomen.

Vraag 4: Deelt u de mening dat de uitkomsten van het rapport zo uitgesproken zijn dat ze niet te negeren zijn en uitgangspunt voor het beleid zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6: Bent u bereid de onderzoeksuitkomsten van CE Delft als basis voor het beleid en het statiegeldsysteem uit te rollen naar blik en kleine plastic flessen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Antwoord 4 en 6: Zoals ik in mijn brief van 31 augustus[2] heb vermeld, zal besluitvorming over de verdere aanpak van verpakkingen plaatsvinden na afronding van de onderzoeken die lopen in het kader van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen. Daarbij wordt ook het resultaat van de pilot Schoon Belonen betrokken evenals de resultaten van het onderzoek van CE Delft “Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes”. Ik verwacht u eind 2017 te kunnen informeren over de vervolgstappen in het verpakkingendossier.

Vraag 5: Deelt u de mening dat belangenorganisaties zoals het CBL, die duidelijk hebben uitgesproken tegen statiegeld te zijn[3], geen geloofwaardige kritiek leveren in dit artikel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5: Het CBL was een van de deelnemers in de klankbordgroep en heeft gedurende het onderzoek de gelegenheid gehad tot het leveren van commentaar. Dat geldt ook voor de andere leden van de klankbordgroep. De onderzoeker heeft de reacties van de leden van de klankbordgroep op transparante wijze behandeld. Eventuele uitingen in de media naar aanleiding van het rapport zijn voor rekening van de betreffende leden van de klankbordgroep.


[1] Nederlands Dagblad, 1 september 2017
[2] Kamerstuk 30 872, nr. 211
[3] Foodlog, 23 februari 2012, https://www.foodlog.nl/artikel...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over het weren van pers en bezorgde inwoners bij een informatiebijeenkomst over de kerncentrale in Tihange

Lees verder

Vragen Van Raan en Wassenberg over de stijging van de CO2 uitstoot in 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer