Vragen over weigeren hulp gewonde dieren door dieren­po­litie


Indiendatum: apr. 2012

Vragen van het lid Hazekamp aan de minister van Veiligheid en Justitie over het weigeren van hulp aan gewonde dieren door de dierenpolitie omdat de eigenaar onvindbaar is.

1. Vindt u het ook zo merkwaardig dat een gewond schaap al meer dan twee dagen door hulpdiensten aan zijn lot wordt overgelaten, enkel omdat de eigenaar van het dier onvindbaar is? [1]

2. Hoe is het mogelijk dat de meldster door medewerkers van het meldnummer 144 ‘Red een Dier’ van het kastje naar de muur is gestuurd, terwijl deze als centraal meldpunt zou moeten fungeren? Bent u voornemens om de medewerkers van de het meldnummer hierover aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

3. Is het correct dat de dierenpolitie en andere hulpdiensten alleen dieren hulp mogen bieden wanneer de eigenaar bekend en vindbaar is? Zo ja, hoe verhoudt zich het niet willen ingrijpen van de dierenpolitie tot hun specifieke taak om hulp te bieden en de wettelijke plicht van eenieder om “hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen”? [2] Zo nee, bent u bereid om het meldnummer 144 hierover te informeren?

4. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat er, aldus een woordvoerder van het KLPD, honderden soortgelijke “lastige gevallen” zijn die “in een grijs gebied vallen” en dus door de hulpdiensten aan hun lot worden overgelaten? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

[1]http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3239482/2012/04/12/Gewond-schaap-aan-lot-overgelaten.dhtml
[2] Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) artikel 36, lid 3

Indiendatum: apr. 2012
Antwoorddatum: 2 jul. 2012

1. Vindt u het ook zo merkwaardig dat een gewond schaap al meer dan twee dagen door hulpdiensten aan zijn lot wordt overgelaten, enkel omdat de eigenaar van het dier onvindbaar is?

Ja.

2. Hoe is het mogelijk dat de meldster door medewerkers van het meldnummer 144 Red een Dier van het kastje naar de muur is gestuurd, terwijl deze als centraal meldpunt zou moeten fungeren? Bent u voornemens om de medewerkers van de het meldnummer hierover aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Het meldnummer 144 is een centraal ingericht meldpunt voor alle meldingen van dieren in (acute) nood. Met dieren in nood worden alle mishandelde, verwaarloosde en gewonde dieren bedoeld. De centralisten van het meldnummer 144 beoordelen aan de hand van een aantal criteria waar een melding naar toe moet gaan. Dat kan de dierenpoli-tie, de Dierenbescherming of de Dierenambulance zijn. De centralisten van het meldnummer zijn dus niet verantwoordelijk voor de opvolging van de doorgezette meldingen. Dat zijn de organisaties aan wie de meldingen wor-den doorgegeven. Deze beoordelen welke vervolgactie en welke inzet wordt ondernomen naar aanleiding van de desbetreffende melding. In geval van acute nood is het protocol bij het meldnummer 144, dat de melding wordt overgedragen naar het noodhulpproces van de regio waar het incident plaatsvindt. Deze overdracht vindt plaats middels het doorverbinden van de melder naar de meldkamer van de regiopolitie of de veiligheidsregio (brandweer). Het aanspreken van de medewerkers van het meldnummer 144 is derhalve niet opportuun.

3. Is het correct dat de dierenpolitie en andere hulpdiensten alleen dieren hulp mogen bieden wanneer de eigenaar bekend en vindbaar is? Zo ja, hoe verhoudt zich het niet willen ingrijpen van de dierenpolitie tot de specifieke taak om hulp te bieden en de wettelijke plicht van eenieder om hulpbehoe-vende dieren de nodige zorg te verlenen?2 Zo nee, bent u bereid om het meldnummer 144 hierover te informeren?

Het is niet correct dat de dierenpolitie en hulpdiensten alleen dieren hulp mogen bieden wanneer de eigenaar bekend en vindbaar is. Zo wordt er bijvoorbeeld ook hulp geboden aan onder meer gewonde dieren in het wild en aan zwerfdieren. De medewerkers bij het meldnummer 144 zijn hiervan op de hoogte en zullen deze meldingen dan ook door blijven zetten naar organisaties die voor afhandeling daarvan zorgen.

4. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat er, aldus een woordvoerder van het Korps landelijke politiediensten, honderden soortgelijke lastige gevallen zijn die in een grijs gebied vallen en dus door de hulpdiensten aan hun lot worden overgelaten? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

De woordvoerder van het KLPD heeft met deze opmerking proberen aan te geven dat er in de praktijk nog wel eens verwarring is over de wijze waarop een melding moet worden opgevolgd door de betreffende instanties. De hulpverleningskant wordt dit jaar verbeterd, conform het convenant dierenhulpverlening.

Interessant voor jou

Vragen over koeien die dansend de wei in gaan

Lees verder

Aanvullende vragen over de internethandel in (wilde) dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer