Vragen over reeën die zich dood lopen tegen afras­tering Betu­welijn


Indiendatum: mrt. 2012

Vragen van het lid Hazekamp aan de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie over reeën die zich dood lopen tegen afrastering Betuwelijn.

1. Kent u het bericht “reeën lopen zich dood tegen afrastering Betuwelijn” ? [1]

2. Kunt u uiteenzetten wat de hoogte is van de afrastering van de Betuweroute?

3. Kunt u uiteenzetten wat de reden was van het feit dat de dieren de dood vonden bij het raster? Was het raster aan de bovenzijde voorzien van puntdraad of ontbrak een fijnmazig bovenmanchet waardoor de poten van de vluchtende dieren bekneld raakten?

4. Kunt u uiteenzetten wat verstaan moet worden onder ‘te pletter lopen tegen een raster’ en waaruit de oorzaak en de aard van de verwondingen van de overige dieren bestond?

5. Bent u bereid het aanbrengen van een fijnmazig bovenmanchet van gegalvaniseerd staal verplicht te stellen bij breedmazige wildkerende rasters? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

[1] http://www.gelderlander.nl/voorpagina/liemers/10644730/Ree%C3%ABn-lopen-zich-dood-tegen-afrastering-Betuwelijn.ece

Indiendatum: mrt. 2012
Antwoorddatum: 11 mei 2012

1. Kent u het bericht “reeën lopen zich dood tegen afrastering Betuwelijn”?

Ja.

2. Kunt u uiteenzetten wat de hoogte is van de afrastering van de Betuweroute?

Navraag bij de beheerder van de Betuwelijn, Keyrail, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu leert mij dat het hekwerk bij de PANKAN tunnel – dat is bij het gebied waar het incident plaatsvond – ca 1.80 meter hoog is.

3. Kunt u uiteenzetten wat de reden was van het feit dat de dieren de dood vonden bij het raster? Was het raster aan de bovenzijde voorzien van puntdraad of ontbrak een fijnmazig bovenmanchet waardoor de poten van de vluchtende dieren bekneld raakten?

Volgens berichten in de media is de oorzaak van de dood van de dieren dat de reeën zich te pletter liepen tegen een afrastering van de Betuwelijn, nadat zij op de vlucht waren geslagen voor wandelaars die – in strijd met het aanlijngebod in het gebied – hun honden lieten loslopen.

Navraag bij de beheerder van de Betuwelijn, Keyrail, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu leert mij dat het hier een gaashekwerk zonder puntdraad betreft.

4. Kunt u uiteenzetten wat verstaan moet worden onder ‘te pletter lopen tegen een raster’ en waaruit de oorzaak en de aard van de verwondingen van de overige dieren bestond?

De gebruikte bewoordingen zijn die van de media. Specifieke(re) informatie over oorzaak en aard van de verwondingen van de dieren is mij niet bekend.

5. Bent u bereid het aanbrengen van een fijnmazig bovenmanchet van gegalvaniseerd staal verplicht te stellen bij breedmazige wildkerende rasters? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

De (technische) uitvoering van de afrastering langs de Betuwelijn hoort niet tot mijn verantwoordelijkheden.


dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over toestaan nieuwe megastallen Overijssel

Lees verder

Vragen over het rapen van kievitseieren op de Werelderfgoedlijst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer