Vragen over moord­aan­slagen op Turkse burgers in Europa die in voor­be­reiding zouden zijn


Indiendatum: dec. 2017

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017–2018

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z18949

Vragen van de leden Karabulut (SP), Arissen (PvdD), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA), Ploumen (PvdA), Sjoerdsma (D66), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken over moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die in voorbereiding zouden zijn.

Vraag 1

Kent u het bericht «HDP MP says he received intelligence on assassination plans against Turkish citizens in Europe» over plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die voorbereid zouden worden?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de zorgwekkende beweringen in dit bericht?

Vraag 3

Bent u bereid uit te zoeken in hoeverre de beweringen kloppen en worden, indien nodig, extra veiligheidsmaatregelen genomen?

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 5 feb. 2018

Vraag 1
Kent u het bericht ‘HDP MP says he received intelligence on assassination plans against Turkish citizens in Europe’ over plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers in Europa die voorbereid zouden worden?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de zorgwekkende beweringen in dit bericht?

Antwoord 2

Er is met aandacht gekeken naar de beweringen die in dit bericht worden gedaan. In diverse landen is dit bericht in de media gepubliceerd. De berichtgevingen kunnen zorgen voor spanningen en gevoelens van onveiligheid binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Zoals eerder gemeld[1] is de overheid hierop extra alert. Bedreigingen in welke vorm dan ook zijn ontoelaatbaar op Nederlands grondgebied. Het bestaan van plannen voor moordaanslagen op Turkse burgers kan ik niet bevestigen.

Vraag 3
Bent u bereid uit te zoeken in hoeverre de beweringen kloppen en worden, indien nodig, extra veiligheidsmaatregelen genomen?

Antwoord 3

De overheid monitort de ontwikkelingen rond spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap en de veiligheid van burgers. Indien nodig worden veiligheids- of andere maatregelen getroffen die bijdragen aan de veiligheid en/of vermindering van de eventuele spanningen. Personen die menen het slachtoffer te zijn van bedreiging, intimidatie of geweld roep ik nogmaals nadrukkelijk op om melding en/of aangifte te doen.

Interessant voor jou

Vragen over dodelijk transport van duizenden kalkoenskuikentjes van Canada naar Nederland

Lees verder

Vragen over de berichten in de media die het rapport “Veiligheid Vliegverkeer Schiphol” van de Onderzoeksraad (OVV) voor de Veiligheid bevestigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer