Vragen over het slachten van kippen in ‘Echte meisjes in de jungle’


Indiendatum: mrt. 2011

Vragen van lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw over het slachten van kippen in de uitzending van ‘Echte meisjes in de jungle'.

1. Hebt u het TV programma ‘Echte meisjes in de jungle’ gezien?

2. Is het u bekend dat in dit zgn. ‘reality-programma’ Nedelandse meisjes ter vermaak van het publiek de opdracht kregen een kip te vangen, te doden en te slachten? [1]

3. Kunt u bevestigen dat het slachten van kippen door ondeskundige personen, waarbij bovendien voorafgaande bedwelming achterwege blijft, in de Nederlandse wetgeving niet is toegestaan?

4. Wat vindt u ervan dat een Nederlands TV-programma-makers meisjes in Suriname dieren met opzet laat behandelen op een wijze die in Nederland niet is toegestaan?

5. Kunt u zich voorstellen dat veel mensen verontwaardigd zijn over dit gesol met dieren in televisieprogramma's? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven welke stappen u zult nemen om dit soort dierenmishandeling in de toekomst te voorkomen?

[1] Bekijk hier het fragment. Let op: dit zijn schokkende beelden.

Indiendatum: mrt. 2011
Antwoorddatum: 6 jun. 2011

1. Hebt u het televisieprogramma “Echte meisjes in de jungle” gezien?

Nee.

2. Is het u bekend dat in dit zogenaamde reality-programma Nederlandse meisjes ter vermaak van het publiek de opdracht kregen een kip te vangen, te doden en te slachten?

Nee, dit was mij voor uw vragen niet bekend.

3. Kunt u bevestigen dat het slachten van kippen door ondeskundige personen, waarbij bovendien voorafgaande bedwelming achterwege blijft, volgens de Nederlandse wetgeving niet is toegestaan?

Het Besluit doden van dieren vereist dat het doden van dieren voor humane consumptie in Nederland alleen uitgevoerd mag worden door personen die over de nodige kennis en kunde beschikken en dat daarbij elk vermijdbaar lijden of elke vermijdbare pijn moet worden vermeden.

4. Wat vindt u ervan dat Nederlandse televisieprogrammamakers meisjes in Suriname dieren met opzet laat behandelen op een wijze die in Nederland niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

Mijn standpunt is dat je dieren met respect moet behandelen. Programma’s zoals door u genoemd, doen dat niet en geven een slecht voorbeeld.

5. Kunt u zich voorstellen dat veel mensen verontwaardigd zijn over dit gesol met dieren in televisieprogramma’s. Zo nee, waarom niet?

Ja.

6. Kunt u uiteenzetten welke stappen u zult nemen om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen?

Het Besluit doden van dieren is niet van toepassing op het doden van dieren in Suriname. De Surinaamse regelgeving kent dergelijke regelingen niet. Hierdoor kan ik geen stappen ondernemen.


Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over ‘De moord op de honingbij’, uitzending ZEMBLA

Lees verder

Vervolgvragen over infiltratie binnen de milieubeweging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer