Vragen over het niet vervolgen van het illegaal afschieten van 82 beschermde grauwe ganzen door de Fauna­be­heer­eenheid Flevoland


Indiendatum: okt. 2017

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken over het niet vervolgen van het illegaal afschieten van 82 beschermde grauwe ganzen door Faunabeheereenheid Flevoland.

  1. Kent u de berichten ‘Omgevingsdienst tikt Faunabeheer op de vingers’[1] en ‘Faunabeheereenheid Flevoland niet gestraft voor illegaal schieten ganzen’[2]?
  2. Kunt u bevestigen dat de provincie Flevoland geen ontheffing heeft verleend voor het afschieten van de 82 beschermde grauwe ganzen? Zo ja, klopt het dat dit een misdrijf betreft waarop een boete van ten hoogste 82.000 euro en een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar staat?
  3. Kunt u aangeven waarom de Omgevingsdienst te weinig aanknopingspunten ziet voor een strafrechtelijk onderzoek naar dit misdrijf?
  4. Welk onderzoek heeft de Omgevingsdienst verricht om de daders van dit misdrijf in het vizier te krijgen?
  5. Klopt het dat de Omgevingsdienst in verband met dit misdrijf de Faunabeheereenheid Flevoland een tik op de vingers heeft gegeven? Zo ja, waaruit bestond deze tik op de vingers?
  6. Welke feiten heeft de Omgevingsdienst geconstateerd om deze tik op de vingers te geven? Waarom waren de geconstateerde feiten wel aanleiding voor een tik op de vingers, maar hebben ze niet tot vervolging geleid?
  7. Is het juridisch mogelijk om de Faunabeheereenheid Flevoland strafrechtelijk te vervolgen voor dit misdrijf? Zo nee, waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat een levenslang jachtverbod een passende straf zou zijn voor de jagers die verantwoordelijk zijn voor het illegaal afschieten van de 82 beschermde grauwe ganzen? Zo nee, waarom niet?
  9. Zijn er meer gevallen bij u bekend van het afgelopen jaar waarbij jagers zonder benodigde ontheffing dieren hebben gedood?

[1] http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/150940/flevoland-omgevingsdienst-tikt-faunabeheer-op-de-vingers

[2] https://www.animalstoday.nl/faunabeheer-flevoland-niet-gestraft-illegaal-schieten-ganzen/

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer