Vragen over het gebruik van slangen in amuse­ments­pro­gramma's


Indiendatum: mei 2013

1. Kent u het bericht ‘wat er ook gebeurt: altijd blijven zingen’[1]?

2. Deelt u de mening van Dr. Freek Vonk dat (zowel acute als langdurige) stress bij dieren het immuunsysteem aantast, en dat dat de kans op een infectie nog groter maakt[2]? En dat de in het programma getoonde slangen zichtbaar enorme stress hebben?

3. Deelt u de mening dat het veroorzaken van stress bij dieren ten behoeve van amusement moet worden bestreden? Zo ja, op welke wijze wilt u programma’s als deze aanpakken? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid het toezicht op het gebruik van dieren ten behoeve van amusement te verscherpen? Zo ja , op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.rtl.nl/shows/killerkaraoke/home/

[2] http://www.televizier.nl/nieuws/tv-nieuws/freek-vonk-vindt-killer-karaoke.1766363.lynkx

Indiendatum: mei 2013
Antwoorddatum: 31 mei 2013

1. Kent u het bericht ‘Wat er ook gebeurt: altijd blijven zingen’? 1)

Antwoord: Ja.

2, 3 en 4. Deelt u de mening dat het veroorzaken van stress bij dieren ten behoeve van amusement moet worden bestreden? Zo ja, op welke wijze wilt u programma’s als deze aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening van Dr. Freek Vonk dat (zowel acute als langdurige) stress bij dieren het immuunsysteem aantast en dat dat de kans op een infectie nog groter maakt? 2)

Deelt u de mening dat de in het programma getoonde slangen zichtbaar enorme stress hebben?

Antwoord: In artikel 36, lid 1, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is aangegeven dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Ook amusementsprogramma’s dienen zich hieraan te houden.

Op basis van dit artikel voert de NVWA - onder leiding van het Openbaar Ministerie - een strafrechtelijk onderzoek uit naar een mogelijke overtredingen van dit artikel. In dat onderzoek waar de mate van stress onderdeel van is worden ook deskundigen op het terrein van dierenwelzijn geraadpleegd. Hangende dat onderzoek doe ik geen mededelingen over de uitlatingen van Dr. Freek Vonk en de stress, die de slangen mogelijk ondergaan hebben.

5. Bent u bereid het toezicht op het gebruik van dieren ten behoeve van amusement te verscherpen? Zo ja , op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, juist het feit dat er onmiddellijk een onderzoek is gestart door de NVWA geeft mij geen aanleiding het toezicht te verscherpen.

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer