Vragen over het bericht dat het ‘groenste’ kabinet nogal vuil rijdt


Indiendatum: jan. 2018

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat over het bericht dat het ‘groenste’ kabinet nogal vuil rijdt.

  1. Kent u het bericht “Groenste” kabinet rijdt nogal vuil?, waaruit blijkt dat de meeste bewindslieden van het kabinet Rutte III, dat zichzelf ‘het groenste kabinet’ noemt, zich laten vervoeren in benzineslurpers? [1]
  2. Wat vindt u ervan dat veel bewindslieden van Rutte III in onzuinige auto’s rijden, hoewel na het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken om als overheid het goede voorbeeld te geven en het wagenpark zo milieuvriendelijk mogelijk te maken? [2]
  3. Bent u bereid op korte termijn te regelen dat voor bewindslieden de aanschaf van een schone auto de standaard wordt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u van plan het wagenpark van de overheid versneld te verduurzamen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 22 feb. 2018

Vraag 1
Kent u het bericht ''Groenste' kabinet rijdt nogal vuil', waaruit blijkt dat de meeste bewindslieden van het kabinet Rutte III, dat zichzelf ‘het groenste kabinet’ noemt, zich laten vervoeren in benzineslurpers?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat veel bewindslieden van Rutte III in onzuinige auto’s rijden, hoewel na het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken om als overheid het goede voorbeeld te geven en het wagenpark zo milieuvriendelijk mogelijk te maken?

Antwoord 2
Momenteel rijden zes bewindspersonen in een hybride auto, en eind 2018 zullen dat 15 bewindspersonen zijn (van de 24). Op weg naar de ambitie in het regeerakkoord dat alle nieuwe auto’s in 2030 geheel emissieloos zijn, is in de Green Deal Elektrisch Rijden vastgelegd dat de Rijksoverheid streeft naar 20-25% elektrische voertuigen in haar wagenpark in 2020. Er is dus een ontwikkeling naar een duurzamer wagenpark in gang gezet, en die wil ik graag voor het hele Rijk versnellen. Daarbij moet er wel rekening gehouden worden met lopende contracten voor het wagenpark en doelmatige besteding van middelen.


Vraag 3
Bent u bereid op korte termijn te regelen dat voor bewindslieden de aanschaf van een schone auto de standaard wordt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
Voor een versnelde transitie naar een duurzaam wagenpark voor de Rijksoverheid, inclusief de voertuigen van de bewindspersonen, is elk ministerie zelf verantwoordelijk. Het is nu al mogelijk om energiezuinige voertuigen aan te schaffen. Zo heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat recent 100 elektrische voertuigen aangeschaft (bij Rijkswaterstaat). De verwachting is dat de Rijksoverheid dit jaar 600 elektrische voertuigen aanschaft. Ik zal deze ontwikkeling bij mijn collega’s bevorderen.

Vraag 4
Bent u van plan het wagenpark van de overheid versneld te verduurzamen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Ja. Voor het gehele wagenpark wordt een transitie naar zero emissie rijden in gang gezet. Ik zal in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vanuit haar verantwoordelijkheid voor de Rijksdienst) en de Staatssecretaris van Defensie (vanuit haar verantwoordelijkheid voor de inkoopcategorie civiele dienstauto’s) werken aan het versnellen van de transitie naar zero emissie voertuigen door het Rijk.

Interessant voor jou

Vragen over de uitzending van Rambam over mishandeling van (politie)honden

Lees verder

Vragen over potentiële gevaren bij de nieuwe vliegroutes Lelystad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer