Vragen over een streek­bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan de provincie Noord-Brabant


Indiendatum: nov. 2012

1. Kunt u aangeven wat voor informatie Hare Majesteit de Koningin zal krijgen tijdens het bijwonen van een rondetafelgesprek over de intensieve veehouderij tijdens het streekbezoek aan de provincie Noord-Brabant?[1] Zo nee, waarom niet?

2. Door wie en waarom is besloten de Koningin dit rondetafelgesprek bij te laten wonen?

3. Wat is het doel van het bijwonen van het rondetafelgesprek door de Koningin en zullen er gevolgen of vervolgstappen zijn verbonden aan het bijwonen van het gesprek? Zo ja, welke gevolgen of vervolgstappen?

4. Kunt u aangeven welke organisaties of personen bij dit rondetafelgesprek aanwezig zullen zijn om hun zienswijze kenbaar te maken aan de Koningin? Zo nee, waarom niet?

5. Zullen er personen van een dierenwelzijnsorganisatie of milieuorganisatie bij betrokken zijn? Zo ja, van welke organisatie(s)?

6. Zullen er inwoners van de gemeente of belangenbehartigers van inwoners bij betrokken zijn? Zo ja, welke belangenbehartigers?

7. Zullen er ondernemers of belangenbehartigers van ondernemers bij betrokken zijn? Zo ja, welke belangenbehartigers?

8. Zullen er vertegenwoordigers van belangenorganisaties voor patiënten die lijden aan zoönosen, zoals Q-koorts, aanwezig zijn? Zo ja, van welke belangenorganisatie(s)?

9. Bent u bereid voor aanstaande vrijdag 9 november antwoord de te geven op deze vragen?

[1] http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/nieuwsberichten/2012/september/koningin-brengt-streekbezoek-aan-de-provincie-noord-brabant/

Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 7 nov. 2012

1. Kunt u aangeven wat voor informatie Hare Majesteit de Koningin zal krijgen tijdens het bijwonen van een rondetafelgesprek over de intensieve veehouderij tijdens het streekbezoek aan de provincie Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 1: De koningin is in gesprek gegaan met burgers en andere partijen over de intensieve veehouderij en over de effecten van de sector op de lokale leefomgeving.

2. Door wie en waarom is besloten de Koningin dit rondetafelgesprek bij te laten wonen?

Antwoord op vraag 2: Rondetafelgesprekken vormen een gebruikelijk onderdeel van streekbezoeken. Zij worden mede voorbereid door de provincie, in dit geval de provincie Noord-Brabant.

3. Wat is het doel van het bijwonen van het rondetafelgesprek door de Koningin en zullen er gevolgen of vervolgstappen zijn verbonden aan het bijwonen van het gesprek? Zo ja, welke gevolgen of vervolgstappen?

Antwoord op vraag 3: Het bijwonen van dit rondetafelgesprek maakte onderdeel uit van een breed streekbezoek van de koningin aan de provincie Noord-Brabant, waarbij meerdere bedrijven en instellingen werden bezocht waaronder een tapijtfabriek, een universiteit en een akkerbouwbedrijf. De koningin heeft zich laten informeren over actuele ontwikkelingen in de Brabantse samenleving.

4. Kunt u aangeven welke organisaties of personen bij dit rondetafelgesprek aanwezig zullen zijn om hun zienswijze kenbaar te maken aan de Koningin? Zo nee, waarom niet?

5. Zullen er personen van een dierenwelzijnsorganisatie of milieuorganisatie bij betrokken zijn? Zo ja, van welke organisatie(s)?

6. Zullen er inwoners van de gemeente of belangenbehartigers van inwoners bij betrokken zijn? Zo ja, welke belangenbehartigers?

7. Zullen er ondernemers of belangenbehartigers van ondernemers bij betrokken zijn? Zo ja, welke belangenbehartigers?

8. Zullen er vertegenwoordigers van belangenorganisaties voor patiënten die lijden aan zoönosen, zoals q koorts, aanwezig zijn? Zo ja, van welke belangenorganisatie(s)?

9. Bent u bereid voor aanstaande vrijdag 9 november antwoord de te geven op deze vragen?

Antwoord op vraag 4 t/m 9: Het betrof een vertrouwelijk gesprek waarbij aanwezig waren burgers en inwoners van Reusel-de Mierden en nabije omgeving, ondernemers/veehouders, een vertegenwoordiger van een belangenorganisatie voor mens en dier en van een gezondheidsinstantie en een vertegenwoordiging van de Provinciale Raad voor de Gezondheid. Er was geen specifieke belangenorganisatie voor Q koorts patiënten aanwezig. Overigens heeft Hare Majesteit de Koningin op 29 december 2009 samen met toenmalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg, een werkbezoek gebracht aan de gemeente Gemert-Brakel in Noord-Brabant dat geheel in het teken stond van de Q-koorts en Q-koorts-patiënten.

(w.g.) dr. Co Verdaas
Staatssecretaris van Economische Zaken

Interessant voor jou

Vragen over veehouders die nog niet voldoen aan antibioticaregels

Lees verder

Vragen over het afschieten van herten omwille van openstelling ecoduct

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer