Vervolg­vragen over de jaar­lijkse slachting van dolfijnen op de Faroëreilanden


Indiendatum: jul. 2010

Vervolgvragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken over de jaarlijkse slachting van dolfijnen op de Faroëreilanden

1. Hebt u de beelden gezien die Sea Shepherd Conservation Society op 20 juli heeft gemaakt van de rituele slachting van dolfijnen op de Faroer-eilanden1?

2. Kunt u uiteenzetten welke mogelijkheden u ziet om deze slachting daadwerkelijk te beëindigen?

3. Kunt u aangeven wat u precies heeft gezegd tegen de Deense minister van Landbouw tijdens de informele visserijraad met betrekking tot de rituele dolfijnenslachting en wat was de reactie?

4. Kunt u aangeven wat de voortgang is met betrekking tot het voorstel om de kleine walvisachtigen op te nemen op de lijst van de te beschermen soorten door de International Whaling Commission? Op welke wijze volgt u de vorderingen die België op dit punt maakt?

5. Kunt u uiteenzetten wat uw inspanningen (zullen) zijn om voor dit voorstel zo veel mogelijk steun te genereren?

1 http://www.seashepherd.org/news-and-media/news-100720-1.html

Indiendatum: jul. 2010
Antwoorddatum: 8 sep. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de jaarlijkse slachting van dolfijnen op de Faröereilanden (ingezonden 29 juli 2010).

1. Hebt u de beelden gezien die de “Sea Shepherd Conservation Society” op 20 juli heeft gemaakt van de rituele slachting van dolfijnen op de Faröereilanden? 1)

Ja.

2. Kunt u uiteenzetten welke mogelijkheden u ziet om deze slachting daadwerkelijk te beëindigen?

Zie mijn antwoord op uw vragen over hetzelfde onderwerp van 15 mei 2010 (Vergaderjaar 2009-2010, Aanhangselnummer 2321).

3. Kunt u aangeven wat u precies met betrekking tot de rituele dolfijnenslachting heeft gezegd tegen de Deense minister van Landbouw tijdens de informele Visserijraad? Wat was diens reactie?

In mijn brief d.d. 4 juni 2010 over de uitkomsten van de Landbouwraad van 17 mei jl. heb ik u reeds gemeld wat ik tijdens de informele Visserijraad tegen mijn Deense collega heb gezegd.

4. Kunt u aangeven wat de voortgang is met betrekking tot het voorstel om de kleine walvisachtigen op te nemen op de lijst van te beschermen soorten door de “International Whaling Commission”? Op welke wijze volgt u de vorderingen die België op dit punt maakt?

Nederland heeft tijdens de laatste jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC62 in Agadir, juni 2010) gepleit voor het onder de IWC brengen van de kleine walvisachtigen, zoals de grienden. Een door België ingediende en mede door Nederland gesteunde motie om dit mogelijk te maken behaalde echter geen meerderheid. Een grote groep landen binnen de IWC is tegen opname van kleine walvisachtigen, mede vanwege de impasse waarin de IWC zich thans bevindt.

5. Kunt u uiteenzetten wat uw inspanningen (zullen) zijn om voor dit voorstel zo veel mogelijk steun te genereren?

Ik zal mij in het kader van de IWC, en in samenwerking met andere landen binnen en buiten de EU, blijven inzetten voor een verbreding van de IWC naar de kleine walvisachtigen. Hiertoe dient dat een oplossing te worden gevonden voor de huidige tegenstellingen binnen de IWC. Het opnemen van de kleine walvisachtigen zou dan een onderdeel kunnen vormen van een nieuw pakket van taken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van VROM en LNV over de isolatieafstanden bij experimentele gentechaardappels

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VWS en van LNV over het VWA advies om contact met schapen te vermijden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer