Monde­linge Vragen over het bericht dat de Europese Commissie de welzijns­regels voor dier­trans­porten niet wil aanscherpen


Indiendatum: mei 2014

Bekijk deze vragen via debatgemist.nl

Voorzitter,

Nederland is de slager en de melkboer van Europa en is binnen Europa de grootste exporteur van miljoenen varkens, schapen, kalveren en kippen. Dieren worden door Europa gesleept als levende veestapels alsof ze al dood zijn om duizenden kilometers verderop te worden geslacht, omdat het daar een paar dubbeltjes goedkoper kan.

Eurocommissaris Borg laat deze week weten dat de Europese Commissie geen regels gaat maken die het gesleep van dieren in Europa verder aan banden leggen. Nederland en Zweden hadden hierom gevraagd, gesteund door onder meer Duitsland, Oostenrijk en België. Ook het Europees parlement wilde een maximum transportduur. De commissie heeft daar geen boodschap aan en legt de verzoeken, en dat mag ook van dit ondemocratische Europa, gewoon naast zich neer.

Voorzitter, de EU kan niet langer een excuus vormen voor de staatssecretaris om zelf geen actie te ondernemen en strenge regels op te stellen voor diertransporten binnen of vanuit Nederland. De Staatssecretaris heeft de in januari aangenomen diertransportenmotie van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid zonder pardon naast zich neergelegd. De motie vraagt om te kijken naar nationale mogelijkheden om een maximum duur te stellen aan diertransporten vanuit Nederland. voorzitter, de motie werd niet uitgevoerd en de staatssecretaris wees naar de Europese Unie. Die zou strengere regels moeten stellen en daar zou ze zich voor inzetten. Voorzitter, dat heeft ze gedaan, maar kreeg nul op request. De EU kan geen excuus meer zijn voor de staatssecretaris. Gaat de Staatssecretaris de motie nu wel uitvoeren?

Voorzitter, het is duidelijk: dit kabinet ziet deze EU als een financiële waardengemeenschap in plaats van een gemeenschap waar immateriële waarden zoals volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu gedeeld worden. Het feit dat Europa door deze staatssecretaris, en overigens ook door andere landen, telkenmale als excuus wordt gebruikt om zelf geen vooruitstrevende normen te stellen is ook een van de redenen waarom mensen zo genoeg hebben van deze EU. Wat telt voor de staatssecretaris zwaarder: de door het Nederlandse parlement aangenomen motie om op nationaal niveau de Nederlandse diertransporten aan te pakken, of het decreet van de Europese Commissie dat diertransporten niet aan banden worden gelegd? Wat telt zwaarder democratie of eurocratie?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer