Kamer­vragen aan de ministers van VWS en LNV over de teenknip bij genetisch gema­ni­pu­leerde muizen


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Ouwehand aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de teenknip bij genetisch gemanipuleerde muizen

1. Wat is uw opvatting over het afknippen van teenkootjes bij jonge, genetisch gemanipuleerde muizen? Bent u bereid te komen tot een verbod op deze pijnlijk ingreep die alleen tot doel heeft de dieren onderling van elkaar te kunnen onderscheiden en waarvoor voldoende alternatieven bestaan? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 25 jun. 2008

Antwoorden op kamervragen vanhet Kamerlid Ouwehand over de teenknip bij genetisch gemanipuleerde muizen.
(2070819140)


1
Wat is uw opvatting over het afknippen van teenkootjes bij jonge, genetisch gemanipuleerde muizen? Bent u bereid te komen tot een verbod op deze pijnlijke ingreep, die alleen tot doel heeft de dieren onderling van elkaar te kunnen onderscheiden, waarvoor voldoende alternatieven bestaan? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1
Op grond van het Ingrepenbesluit is het toegestaan bij pasgeboren knaagdieren een (deel van de) teen te verwijderen ter identificatie van een dier. Dit onderdeel is in het Ingrepenbesluit toegevoegd naar aanleiding van het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Blijkens de toelichting bij het Ingrepenbesluit wordt deze identificatiemethode gebruikt voor proefdieren waarvoor geen alternatieve identificatiemethoden voorhanden zijn. In onze eerdere antwoorden hebben wij reeds aangegeven het Ingrepenbesluit op dit punt niet te zullen wijzigen .

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,dr. A. Klink

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van VWS en OCW over centrale coördinatie van de ontwikkeling en toepassing van alternatieven voor dierproeven

Lees verder

Kamervragen aan de minister van OCW over alternatieven voor ontledingspractica en dierproeven in het onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer