Kamer­vragen aan de minister van Buiten­landse Zaken en de minister voor Ontwik­ke­lings­sa­men­werking


Indiendatum: apr. 2009


1. Kent u de artikelen ‘Hamid Karzai signs law legalising rape in marriage’ 31 maart 2009 ?

2. Is het juist dat president Karzai een wet voorbereidt die verkrachting binnen het huwelijk niet langer strafbaar stelt, de bewegingsvrijheid van vrouwen ernstig beperkt en vrouwen het recht ontzegd om een baan te zoeken zonder toestemming van hun man, of om onderwijs te volgen of een dokter te bezoeken zonder toestemming van hun man?

3. Was u op de hoogte van deze ontwikkeling voor 31 maart? Zo nee, hoe kan Nederland een rol spelen in een ‘opbouwmissie’ zonder dergelijke essentiele informatie? Zo ja, heeft u president Karzai aangesproken op deze ontwikkeling?

4. Is het juist dat Hillary Clinton president Karzai wel heeft aangesproken op dit punt? Zo ja, was ze beter geïnformeerd dan de Nederlandse regering op dit punt, of hecht ze meer belang aan de rechten van vrouwen dan de Nederlandse regering?

5. Bent u bereid consequenties te verbinden aan invoering van deze wet, in termen van de opbouwmissie of in termen van ontwikkelingssamenwerking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

6. Op welke wijze wordt steun aan de regering Karzai gelegitimeerd wanneer die regering zich op het punt van vrouwenrechten niet in positieve zin onderscheidt van de Taliban?

7. Bent u bereid de Afghaanse regering te laten weten dat schending van de rechten van vrouwen voor de Nederlandse regering onacceptabel is en niet zonder gevolgen zal kunnen blijven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer