Aanvul­lende vragen over het basisjaar voor CORSIA


Indiendatum: jun. 2020

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Paternotte (D66), Bruins (ChristenUnie), Van Raan (PvdD) en Stoffer (SGP) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het basisjaar voor CORSIA.

  1. Klopt het dat Nederland heeft ingestemd met het veranderen van de baseline binnen CORSIA naar 2019? 1)
  2. Op welke manier acht u, gezien uw antwoorden in het schriftelijk overleg Transportraad waarin u sprak van een ambitieuze inzet, het beperken van de baseline tot 2019 ambitieus? 2)
  3. Waarom heeft u niet gehandeld volgens motie-Kröger c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 467), waarin de Kamer u verzocht heeft om onderhandelingen rond CORSIA in afstemming met de Tweede Kamer te doen?
  4. Kunt u deze en de eerdere vragen beantwoorden vóór het notaoverleg van 18 juni?

1) Zie ook eerdere vragen 2020Z10434, 9 juni 2020

2) 2020Z09944

Indiendatum: jun. 2020
Antwoorddatum: 16 jun. 2020

Vraag 1.

Klopt het dat Nederland heeft ingestemd met het veranderen van de baseline binnen CORSIA naar 2019?

Antwoord 1.

Nee, dat klopt niet. Nederland heeft ingestemd met een instructie, zoals vervat in het raadsbesluit, die ruimte biedt om als dit nodig is voor het behoud van de mondiale steun voor CORSIA, de baseline aan te passen.

Vraag 2.

Op welke manier acht u, gezien uw antwoorden in het schriftelijk overleg Transportraad waarin u sprak van een ambitieuze inzet, het beperken van de baseline tot 2019 ambitieus?

Antwoord 2.

Zie de beantwoording op de vragen 5 en 6 gesteld op 9 juni.

Vraag 3.

Waarom heeft u niet gehandeld volgens motie-Kröger c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 467), waarin de Kamer u verzocht heeft om onderhandelingen rond CORSIA in afstemming met de Tweede Kamer te doen?

Antwoord 3.

In het kader van de voorbereidingen op de high level videoconferentie Transportraad heb ik u op 3 juni op de hoogte gebracht van de overwegingen met betrekking tot een aanpassing van de baseline tijdens de komende ICAO Council vergadering. Op basis van deze overwegingen heeft de EU in het op 9 juni genomen Raadsbesluit de instructie vastgesteld voor de Europese leden van de Raad van ICAO ten behoeve van de onderhandelingen in deze raad die tot 26 juni duren. Het Europese raadsbesluit is dus geen besluit over de aanpassing van de baseline. Uiteraard zal ik de Kamer blijvend informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Vraag 4.

Kunt u deze en de eerdere vragen beantwoorden vóór het notaoverleg van 18 juni?

Antwoord 4.

Ja.