Opvang zwerf­dieren in Nederland


De opvang van gevonden of afgestane dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter ernstig afweten. De enige wettelijke regeling die zwerfdieren in Nederland beschermt, is de bewaarplicht: gemeenten zijn verplicht zwervend aangetroffen dieren veertien dagen te 'bewaren' als een gevonden voorwerp.

Deze taak besteden gemeenten vaak uit aan dierenasiels - maar lang niet altijd in combinatie met de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Het merendeel van de dierenasiels, dierenopvangcentra en dierenambulances kampt dan ook structureel met geldgebrek, capaciteitsproblemen en personeelstekorten. De huidige, willekeurige invulling door gemeenten zorgt bovendien voor onduidelijkheden en ongelijkheid. De Partij voor de Dieren vindt dat de landelijke overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor zwerfdieren en voor dieren in nood. Na langdurig aandringen van de PvdD komt er eindelijk landelijk beleid voor de opvang van dieren in Nederland.

Het standpunt Opvang zwerfdieren in Nederland is onderdeel van: Opvang van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws