Woning­bouw­cor­po­raties


De Partij voor de Dieren vindt dat woningcorporaties een belangrijke maatschappelijke taak vervullen: het bieden van goede en betaalbare huurwoningen. Wel zien we dat deze taak bij veel woningcorporaties uit beeld is geraakt als gevolg van de verzelfstandiging en gebrek aan adequaat toezicht.

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de privatisering van woningcorporaties wordt teruggedraaid, en dat grote woningcorporaties worden opgesplitst. We willen de bewoners via versterkte inspraak meer invloed krijgen op het beleid van de woningcorporatie. Ook vinden we het belangrijk dat woningen beter geïsoleerd worden, het liefst wekt elke woning bovendien zijn eigen energie op. Dat levert milieuwinst, banen en een lagere energierekening op.

We vinden dan ook dat woningcorporaties jaarlijks een deel van hun woningbestand zouden moeten isoleren. De verhuurdersheffing zal dat niet dichterbij brengen. De Partij voor de Dieren heeft vier basisbeginselen, waarop we ons stemgedrag in de Tweede kamer baseren: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Op basis van deze beginselen ontwikkelen we onze standpunten over alle onderwerpen, ook die niet direct betrekking hebben op dieren, natuur en milieu.

Daarmee vormt de Partij voor de Dieren een zeer herkenbare nieuwe politieke stroming die zich niet in de oude links-rechts tegenstelling laat kwalificeren. Uit onderzoek van de schaduwkamer van Maurice de Hond blijkt dat we op deze wijze de wensen van 90 procent van onze kiezers representeren, een veel grotere overeenkomst dan bij de meeste andere partijen het geval blijkt.

De fractie van de Partij voor de Dieren zit met vijf zetels in de Tweede Kamer. Dit betekent dat zij prioriteiten moet stellen ten aanzien van het aantal onderwerpen en initiatieven waar de fractie een actieve, initiërende rol kan hebben. De fractie stemt uiteraard wel mee over alle onderwerpen.

De Partij voor de Dieren heeft zich ten doel gesteld om al haar energie te steken in de door andere partijen telkens weer vergeten of slechts als bijzaak geziene onderwerpen dieren, natuur en milieu. We komen op voor alle kwetsbare groepen in de samenleving en voor maximale emancipatie van die groepen. Iedereen kan ervan verzekerd zijn dat ook de huurders op ons kunnen rekenen.

Het standpunt Woningbouwcorporaties is onderdeel van: Wonen, zorg, onderwijs en cultuur